ΚΑΛΛΙΟ 15% ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ...

Ρεπορτάζ : Λιάν Σπυροπούλου
(από την Ελευθεροτυπία)
Σε μείωση των προστίμων κατά 85%, για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, προχωρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος. Στο σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπεται ότι ο υπολογισμός του κάθε προστίμου θα γίνεται με συντελεστή 15% της...
τιμής ζώνης επί το εμβαδόν του ακινήτου, ενώ μέχρι σήμερα ο συντελεστής ήταν 100%. Το ποσόν θα πολλαπλασιάζεται με έναν ακόμη συντελεστή που θα αφορά το είδος της παρανομίας. Το πρόστιμο θα βγαίνει από το 15% της τιμής ζώνης επί το εμβαδόν επί τον συντελεστή παρανομίας. Θα τακτοποιούνται για 40 χρόνια αυθαίρετα που αποτελούν κύρια και μοναδική κατοικία, ανεξαρτήτως από το πού βρίσκονται Σε περίπτωση, δε, που δεν τα δηλώσουν -και υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες τα εντοπίσουν- τα πρόστιμα διπλασιάζονται και ο συντελεστής υπολογίζεται με το 30% της τιμής ζώνης. Θα πληρώνουν επίσης πρόστιμο διατήρησης επί του 5% αυτής της τιμής. Παράβολα Οι ιδιοκτήτες καλούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να καταθέσουν τη αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση με όλα τα στοιχεία του ακινήτου τους, καταβάλλοντας παράβολο που ξεκινά από τα 500 ευρώ για κατοικία μέχρι 75 τ.μ. και φτάνει τα 2.000 ευρώ για κτήριο επιφάνειας άνω των 1.000 τ.μ. Το ποσόν του παραβόλου δεν θα επιστρέφεται, αλλά θα συμψηφίζεται με το τελικό πρόστιμο που θα επιβληθεί. Ο τελικός φάκελος θα κατατίθεται αργότερα, σε συνεργασία με μηχανικό (η προθεσμία δεν αναφέρεται). Το πρόστιμο θα καταβάλλεται εντός 24 μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και σε 36 μήνες για ακίνητα άλλης χρήσης. Η καταβολή θα μπορεί να γίνει ολόκληρη ή τμηματικά σε οκτώ και δεκατέσσερις ισόποσες δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, παρέχεται έκπτωση 20%. Παρά, δε, τα όσα είχαν μέχρι τώρα εξαγγελθεί, στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για τα αυθαίρετα που χτίστηκαν πριν από το 2003, με αυτά που χτίστηκαν μετά. Τα αυθαίρετα που θα «τακτοποιούνται» για 40 χρόνια δεν θα είναι μόνο αυτά που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, αλλά και όσα συνιστούν κύρια και μοναδική κατοικία του ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκονται. Τα υπόλοιπα εκτός σχεδίου θα τακτοποιούνται για 20 χρόνια. Αμνηστία Ενα από τα ...εντυπωσιακά στοιχεία του νομοσχεδίου είναι ότι δίδεται αμνηστία σε όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων βρίσκονται στα δικαστήρια αλλά η υπόθεσή τους δεν έχει τελεσιδικήσει. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 24 αναφέρεται ρητά ότι «Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ' αυτών δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο...». Ταυτόχρονα, γίνεται επισήμως πλέον η παραδοχή ότι η ρύθμιση των αυθαιρέτων γίνεται με στόχο να γεμίζουν τα άδεια ταμεία του κράτους και να εξυπηρετηθεί το δημόσιο χρέος: «Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο... διατίθεται, στο πλαίσιο των στόχων και των αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής...».