7.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΑΝ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ...Την πληρωμή του ΦΠΑ σε δόσεις επέλεξαν ήδη πάνω από 7.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που το διάστημα αυτό υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Το μέτρο και η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής της περιοδικής δήλωσης...
ΦΠΑ ενεργοποιήθηκε από τις 14 Ιουλίου.
Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 79.000 περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (χρεωστικές, πιστωτικές και μηδενικές), από τις οποίες 7.042 αφορούν καταβολή του φόρου σε δόσεις.
Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1. Πριν ολοκληρώσουν την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, να συμπληρώσουν το ποσό της πρώτης δόσης στο πεδίο με κωδικό 521 του νέου εντύπου Φ2.
2. Το ποσό της πρώτης δόσης πρέπει να είναι τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού υπολοίπου και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 ευρώ.
3. Οταν έχει συμπληρωθεί το ποσό της πρώτης δόσης η "ταυτότητα πληρωμής" με την οποία γίνεται η καταβολή στις τράπεζες, αφορά μόνο στο ποσό αυτό.
4. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε δύο μηνιαίες δόσεις στο τμήμα εσόδων της ΔΟΥ.
5. Η κάθε δόση, εκτός από την τελευταία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.