"ΨΑΛΙΔΙ" ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σε μειώσεις σε μία σειρά ειδικών επιδομάτων προχωρά το οικονομικό επιτελείο, ενώ παράλληλα αποφάσισε την αναδρομική ισχύ – από 1η Ιανουαρίου 2011- της επιβολή ειδικής εισφοράς υπέρ ανεργίας 3% επί των αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των...
ΟΤΑ και των λοιπών δημόσιων φορέων. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες οι μειώσεις θα «αγγίξουν» το 50% στο κίνητρο απόδοσης, το επίδομα ταχύτερης διεκπεραίωσης, το επίδομα ειδικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα οι απώλειες να κυμαίνονται από 28 έως και 404 ευρώ το μήνα. Ταυτόχρονα, οι εισφορές 2% υπέρ ανέργων και 1% υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων θα παρακρατούνται από τις αποδοχές του μηνός Αυγούστου 2011. Τα αναδρομικά των επτά μηνών που αναλογούν μέχρι και τις αποδοχές του Ιουλίου θα ξεκινήσουν να παρακρατούνται από τη μισθοδοσία του Αυγούστου, και θα κατανεμηθούν ισόποσα στους μήνες μέχρι το τέλος του 2011. Αυτό σημαίνει ότι από τον Αύγουστο η μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων θα ξεπερνά και το 7%, δεδομένου ότι θα παρακρατείται το 3% που είναι το ποσοστό της μηνιαίας παρακράτησης συν τα αναδρομικά των επτά μηνών Από τον συνδυασμό τους ψαλιδίσματος των επιδομάτων και της αναδρομικότητας της ειδικής εισφοράς προκύπτουν εισοδηματικές απώλειες που ξεπερνούν το 10% μέχρι το τέλος του έτους.