Ο ΟΛΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Ο Ο.Λ.Π.Α. ΑΕ είναι ο σημαντικότερος ,δημοσίου συμφέροντος, Οργανισμός που συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του και με την καθημερινή δράση του αποσκοπεί και στην προσφορά χώρων αναψυχής στους πολίτες της Πάτρας.
Στο πλαίσιο της συνέργειας του Οργανισμού με την πόλη και τα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης πολλών προβλημάτων που παρέμεναν επί μακρόν άλυτα, ο Ο.Λ. ΠΑ Α. Ε έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Α. Από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι σήμερα ο Οργανισμός έχει προβεί σε εργασίες διαμόρφωσης - καθαρισμού της λιμενικής ζώνης, από το ύψος της Veso Mare μέχρι και τον χείμαρρο Διακονιάρη με προοπτική να γίνουν χώροι αναψυχής και αθλοπαιδιών για τους πολίτες.
Οι εργασίες μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν :
1) Καθαρισμό και διαμόρφωση του χώρου της Ακτής Δυμαίων- από την οδό Παπαφλέσσα μέχρι τον Διακονιάρη διαμορφώνοντας χώρο πλέον των 70000μ2 - με την δημιουργία εσωτερικού δρόμου [για επιχειρησιακή χρήση] ο οποίος ενώνει τον Νότιο με τον Βόρειο Λιμένα.
2) Απομάκρυνση- Κατεδάφιση (κατ΄ εξακολούθηση) παραπηγμάτων που κατά καιρούς κατασκευάζονται από τους οικονομικούς μετανάστες.
3) Κάλυψη 6 ανοιχτών παντορροικών αγωγών της ΔΕΥΑΠ και επέκτασή τους για αποτροπή δυσοσμίας κ.λ.π.
Β. Εντός της Λιμενικής Ζώνης -στον χώρο του Νοτίου Λιμένα - υπάρχει συλλεκτήριος αγωγός επί του οποίοι εκβάλλουν οι παντορροικοί αγωγοί της ΔΕΥΑΠ, οι οποίοι προέρχονται από τις συνοικίες έναντι του Νοτίου Λιμένα, από την Ελ. Βενιζέλου μέχρι τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Β. Σπηλιόπουλου.
Ο εν λόγω αγωγός εκβάλλει στα άκρα των Λιμενικών εγκαταστάσεων του Ν. Λιμένα στον Διακονιάρη και προς τον Γλαύκο ποταμό αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., δεν ήταν αρμόδιος ούτε για την μελέτη, αλλά και ούτε για την επίβλεψη του εν λόγω συλλεκτηρίου αγωγού, έργο το οποίο εκτελέσθηκε από την αρμόδια υπηρεσία ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. Ήδη ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχει έρθει σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία για την διενέργεια ψεκασμών στις εκβολές του αγωγού για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας και της προστασίας της υγείας των πολιτών.
Γ. Για την διαχείριση των αστικών τύπου λυμάτων στο Ν. Λιμένα έχει κατασκευασθεί στεγανό σύστημα βόθρων, ενώ υπάρχει και η πρόβλεψη για την σύνδεση με τον συλλεκτήριο αγωγό της ΔΕΥΑΠ-όταν αυτός κατασκευασθεί-για την σύνδεσή του με τον Βιολογικό Καθαρισμό. Για την καλύτερη ενημέρωση των συνδημοτών μας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ο Βόρειος Λιμένας Πατρών, λόγω της μη ολοκλήρωσης του συλλεκτήριου αγωγού προς τον Βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑΠ, είναι ο αποδέκτης των αστικών λυμάτων της Πόλεως των Πατρών μέσω αγωγών που εκβάλλουν εντός του Λιμένα.
Χαρακτηριστικές δε είναι οι περιπτώσεις των αγωγών στον Βόρειο Λιμένα της Οδού Αμερικής μέχρι την Οδό Θεσσαλονίκης που εκβάλλουν στον Βόρειο Προβλήτα του Λιμένα στο ύψος του κρηπιδώματος Νο 17-σε επαφή με το Θεατράκι- για τους οποίους δεχόμεθα συνεχώς οχλήσεις αφού δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις λόγω δυσοσμίας στις παρακείμενες εγκαταστάσεις και συνεχώς ενημερώνεται ο Δήμος Πατρέων.
Ο Οργανισμός Λιμένα Πατρών Α.Ε μετά από την λειτουργία του νέου λιμένα συνεργάζεται άριστα τόσο με το Λιμενικό Σώμα όσο και με την Ελληνική Αστυνομία με στόχο την υλοποίηση των μέτρων αποτροπής της λαθρομετανάστευσης . Παράλληλα θεωρεί ότι είναι άκρως απαραίτητη η καθαριότητα και η εκμετάλλευση των χώρων που ανήκουν στην δικαιοδοσία του, στους οποίους κατά καιρούς διαβιούν λαθρομετανάστες.
Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη προχωρήσει στην καθαριότητα και στην αποψίλωση παραπηγμάτων που διαβιούσαν λαθρομετανάστες στο χώρο στάθμευσης νταλικών έναντι της ΒΕΣΟ ΜΑRE. Έναν χώρο που θα εκμεταλλευόταν ο Ο.Λ.ΠΑ., θα δημιουργούνταν θέσεις εργασίας και θα παρέμενε ανέπαφος από τους λαθρομετανάστες, αν ο Δήμος Πατρέων -ο οποίος προς μεγάλη μας έκπληξη είδαμε να «ενδιαφέρεται» για την μη καθαριότητα άλλων χώρων εντός της λιμενικής ζώνης- δεν μπλόκαρε τον διαγωνισμό μίσθωσής των.
Στις ενέργειες αυτές που επαναλαμβάνονται περιλαμβάνεται και αυτή που γινόταν από τις 20 Ιουλίου, η οποία ενώ είχε ξεκινήσει με την απομάκρυνση των λαθρομεταναστών σε συνεργασία με την ΕΛ. ΑΣ και με το Λιμενικό Σώμα και την Καθαριότητα, είδαμε την παρέμβαση του κ. Δημάρχου με ανοικτή επιστολή ενώ η καθαριότητα βρισκόταν σε εξέλιξη. Η τελευταία καθαριότητα του χώρου του Φάρου και του χώρου στάθμευσης νταλικών καθώς και η απομάκρυνση των παραπηγμάτων των λαθρομεταναστών έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. θα λειτουργεί πάντα προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου , της πόλης της Πάτρας και των συμπολιτών μας αλλά και με απόλυτη σαφήνεια επισημαίνει ότι η σοβαρότητα του ρόλου του στην δημόσια και την τοπική οικονομία δεν επιτρέπει επικοινωνιακές εξάρσεις που χρησιμοποιήθηκαν, πιθανόν όχι τυχαία, εις βάρος του.

Σημείωση: Στις φωτογραφίες που σας έχουν αποσταλεί διακρίνονται οι απολύτως καθαροί χώροι του Φάρου και του πάρκινγκ νταλικών, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκ μέρους του Ο.Λ.ΠΑ. Α. Ε.