ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ...

Ρεπορτάζ : Γιώργος Λιάλιος
(από την Καθημερινή)
«Συγχωροχάρτι» σε κάθε είδους πολεοδομική παρανομία δίνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος για τα αυθαίρετα. Οπως προβλέπει, με την υπαγωγή του αυθαιρέτου στη ρύθμιση μπαίνουν στο αρχείο ακόμα οι δίκες που...
τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη με αφορμή το παράνομο κτίσμα. Κατά τα άλλα, το σχέδιο νόμου ξεκαθαρίζει τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου «νομιμοποίησης», το οποίο τριπλασιάζεται αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, αλλά μειώνεται στο μισό αν πρόκειται για πρώτη κατοικία του παρανομούντος. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, το πρόστιμο για τη «νομιμοποίηση» αυθαιρέτου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας: τα παράνομα τετραγωνικά επί την τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο (αν δεν υπάρχει, θα χρησιμοποιείται η ελάχιστη της ευρύτερης περιοχής), επί 15%, επί τον συντελεστή που αντιστοιχεί στο είδος της παρανομίας. Οι συντελεστές αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 3 για κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια, 2 για κτίρια εκτός σχεδίου, 0,5 όταν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία, 1,5 όταν πρόκειται για παράνομους βοηθητικούς χώρους, 1,2 όταν υπάρχει υπέρβαση ύψους που είναι μικρότερη του 20% του επιτρεπόμενου και 1,5 όταν είναι μεγαλύτερη από το 20% του επιτρεπόμενου ύψους, 1,2 όταν πρόκειται για υπέρβαση δόμησης (περισσότερα τετραγωνικά) κατά ποσοστό μικρότερο του 20% του επιτρεπόμενου (αν για παράδειγμα σε μια περιοχή επιτρέπεται να χτίσεις 100 τ.μ. και έχεις υπέρβαση δόμησης μικρότερη των 20 τ.μ.) και 1,5 όταν πρόκειται για μεγαλύτερη του 20%, 1,2 αν υπάρχει υπέρβαση της πλάγιας επιτρεπόμενης απόστασης (από το διπλανό κτίριο) μικρότερη του 20% της επιτρεπόμενης και 1,5 αν είναι μεγαλύτερη του 20%, 1,5 αν υπάρχει υπέρβαση του προκηπίου μικρότερη του 20% , 2 αν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη του 20% και 1,5 αν η υπέρβαση είναι μικρότερη. «Θολό» είναι το πόσο επιβαρύνει το πρόστιμο η ύπαρξη πισίνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οποιοδήποτε πρόστιμο μειώνεται στο μισό αν το κτίριο είχε ανεγερθεί με νόμιμη άδεια η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε. Οσον αφορά τον τρόπο καταβολής προστίμου, αυτός έχει ως εξής: Με την αίτηση καταβάλλεται παράβολο υπέρ του προϋπολογισμού ύψους 500 ευρώ για παράνομη κατασκευή/χρήση μέχρι 75 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 120 τ.μ., 1.000 ευρώ για παράνομο κτίριο/χρήση μέχρι 1.000 τ.μ., και 2.000 ευρώ για παράνομο κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ., Ο αυθαιρετούχος ή ο μηχανικός του υπολογίζει μόνος του το πρόστιμο (αντίθετα με τους ημιυπαίθριους, που το υπολόγιζε η πολεοδομία) και συμπληρώνει το ανάλογο έντυπο. Ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου γίνεται απευθείας στην πολεοδομία ή σε 30 ημέρες, αν υποβληθεί μέσω ΚΕΠ ή ταχυδρομικά. Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 24 μηνών για τις κατοικίες και εντός 36 μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης, εφάπαξ με έκπτωση 20% ή τμηματικά σε 8 και 14 ισόποσες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη εντός 8 μηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση ισχύει και για τις καθυστερημένες δόσεις για τους ημιυπαίθριους. Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι θα ελεγχθεί δειγματοληπτικά το 5% των δηλώσεων, κάτι που όμως, όπως απέδειξε η ρύθμιση των ημιυπαίθριων είναι αδύνατο λόγω του πλήθους των αιτήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρήματα που θα εισπραχθούν θα καταλήγουν μεν στο πράσινο ταμείο, αλλά προκειμένου να διατεθούν «στο πλαίσιο των στόχων και των αρχών του Μεσοπρόθεσμού Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ιδίως (σ.σ. αλλά όχι αποκλειστικά) για την κατεδάφιση αυθαιρέτων, καθώς και για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης και την αύξηση των κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων στους δήμους