ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέγραψαν τρεις πιθανές επιλογές για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο δεύτερο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας σε τηλεδιάσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με έγγραφο με...
ημερομηνία 16 Ιουλίου που επικαλείται το Reuters. Στο έγγραφο αναφέρεται ως πρώτη επιλογή την επαναγορά ελληνικών ομολόγων και οικονομικά κίνητρα από τους δημόσιους φορείς, η οποία μάλλον θα προκαλέσει υποβάθμιση της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης στην βαθμίδα της επιλεκτικής χρεοκοπίας ή της χρεοκοπίας. Η δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να βασιστεί στην γαλλική πρόταση για μετακύλιση του χρέους, που δεν περιλαμβάνει κίνητρα από δημόσιους φορείς, ενώ δεν προβλέπει επαναγορά. Και αυτή μάλλον θα προκαλούσε επιλεκτική χρεωκοπία, σύμφωνα με το έγγραφο. Η τρίτη επιλογή θα μπορούσε να βασιστεί στην επιβολή φόρου στον χρηματοπιστωτικό τομέα, χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στα δάνεια από τον EFSF ή σε μια αποκεντρωμένη συμφωνία τύπου Βιέννης με τις ιδιωτικές τράπεζες, ειδικά τις ελληνικές που κατέχουν πολλά ελληνικά ομόλογα, ώστε να διατηρήσουν την έκθεσή τους σε αυτά. Αυτή η λύση δεν αναμένεται να προκαλέσει επιλεκτική χρεοκοπία, σύμφωνα με το έγγραφο.