ΝΕΑ "ΣΕΛΙΔΑ" ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ρεπορτάζ :  Απόστολος Λακaσας
(από την Καθημερινή)
Πάνω από 100 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο δίνονταν στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτό εξελίχθηκε σε όργιο σπατάλης. Ενδεικτικά, αποδείχθηκε ιδιαίτερα συνηθισμένο διευθυντές να δηλώνουν αυξημένο αριθμό μαθητών σε σχέση με τον πραγματικό. Αποτέλεσμα ήταν να αγοράζονται περιττά βιβλία και να αποσπώνται πλεονάζοντες...
εκπαιδευτικοί. Μάλιστα, το σχολικό έτος 2007 - 2008 συντονιστής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκή χώρα παρήγγειλε 132.799 τόμους σχολικών βιβλίων, δηλαδή περίπου 100.000 περισσότερους τόμους σε σχέση με τις ανάγκες των σχολείων της χώρας. Από την άλλη, οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί το 2004 ήταν περίπου 1.650 και η συνολική δαπάνη των επιμισθίων τους ήταν περίπου 38 εκατ. ευρώ· το 2009 ήταν 2.350 και η δαπάνη για επιμίσθια στα 46 εκατ. ευρώ. Τα φαινόμενα αυτά οδήγησαν το υπ. Παιδείας να προχωρήσει σε έναν πρώτο εξορθολογισμό δαπανών, πάνω από 30 εκατ. ευρώ. Από την επόμενη σχολική χρονιά θα προχωρήσουν πιο ριζικές αλλαγές με βασικό άξονα την «άμεση σύνδεση των δαπανών με την ποιότητα σπουδών, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα» όπως αναφέρει το υπουργείο. Στο πλαίσιο αυτό η αρμόδια αναπληρώτρια Παιδείας κ. Φώφη Γεννηματά παρουσίασε χθες στο υπουργικό συμβούλιο σχετικό νομοσχέδιο. Ειδικότερα, το 2010 - 2011 σε ελληνόγλωσσα και δίγλωσσα σχολεία και τμήματα του εξωτερικού φοιτούσαν 60.824 μαθητές και υπηρετούσαν 1.813 εκπαιδευτικοί. Το 79% των σχολείων το 2010 - 11 είναι τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα οποία λειτουργούν εκτός επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και δεν παρέχουν καμία πιστοποίηση. Το επόμενο σχολικό έτος θα προχωρήσει η αξιολόγησή τους, με αποτέλεσμα άλλα να καταργηθούν και ορισμένα να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Επίσης, τα σχολεία με φορείς τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, δηλαδή σχολεία που ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και λειτουργούν στο εξωτερικό, κλείνουν σταδιακά, σταματώντας να δέχονται μαθητές για πρώτη εγγραφή σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα από το σχολικό έτος 2012 - 13. Στο μεταβατικό στάδιο, τα σχολεία αυτά μπορούν να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, ενώ ορισμένα μπορούν να εξαιρεθούν εφόσον αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Ως προς τους εκπαιδευτικούς, θα ανανεώνεται η απόσπασή τους έπειτα από αξιολόγηση και τη συμπλήρωση τριετίας για δύο ακόμη χρόνια, αλλά χωρίς επιμίσθιο. Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Μάλιστα, θα λαμβάνεται υπόψη και η έκθεση του συλλόγου γονέων, των φορέων των εκπαιδευτικών μονάδων και των προξενικών αρχών. Ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό, θα ενισχυθούν με επιχορηγήσεις και προσωπικό οι έδρες και τα προγράμματα ελληνικών σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτές που εκπαιδεύουν τη νέα γενιά ομογενών εκπαιδευτικών.