ΑΥΡΙΟ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ


Πάτρα: Ξεκινούν αύριο τα έργα ανακατασκευής της Αγίου Ανδρέου  Για το τμήμα από την οδό Γούναρη μέχρι την οδό Ερμού

Αύριο,  Δευτέρα, 1η Αυγούστου, ξεκινούν οι εργασίες ανακατασκευής της Αγίου Ανδρέου. Η πρώτη φάση των εργασιών, θα εκτελεστεί από την 1η έως τις 7 Αυγούστου και περιλαμβάνει το τμήμα από την οδό Γούναρη μέχρι την οδό Ερμού.
Η δεύτερη φάση, περιλαμβάνει το τμήμα από Πατρέως μέχρι Ερμού και το χρονικό διάστημα εκτέλεσής τους, είναι από 8 έως 14 Αυγούστου.
Για το σκοπό αυτό και σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση, υπενθυμίζονται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως ανακοινώθηκαν από το Τμήμα Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων:
*Αποφασίζεται η  προσωρινή ολική διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αγ. Ανδρέου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γούναρη έως και την οδό Πατρέως, για το χρονικό διάστημα από τις 1.8.2011 έως και τις 7.8.2011.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα ισχύουν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
*Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού Αγ. Ανδρέου, στο τμήμα της όπου θα εκτελούνται εργασίες.
*Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού Κορίνθου, στο τμήμα της από την οδό Γούναρη έως την οδό Αγ. Σοφίας.
*Η εξυπηρέτηση των αναγκών τροφοδοσίας των καταστημάτων που βρίσκονται επί του ανωτέρω τμήματος της οδού Κορίνθου θα γίνεται από τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης που βρίσκονται στις κάθετες οδούς και εντός του ισχύοντος ωραρίου, δηλ. από 21:00 – 10:30 και από 15:00 - 17:00.
*Μονοδρόμηση της οδού Γούναρη, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Ανδρέου έως την οδό Κορίνθου, με κατεύθυνση κίνησης οχημάτων από την οδό Αγ. Ανδρέου προς την οδό Κορίνθου.
*Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί των οδών Φιλοποίμενος, Βότση, Πατρέως, στο τμήμα τους από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Όθωνος – Αμαλίας.
Από την ανωτέρω απαγόρευση θα εξαιρούνται:
α) τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων και χρηματαποστολών τραπεζών που βρίσκονται επί των υπόψη οδών και μόνο κατά τις ώρες φορτοεκφόρτωσης, δηλ. από 21:00 – 10:30 και από 15:00 - 17:00.
β) τα οχήματα που κατευθύνονται προς και από χώρους στάθμευσης που βρίσκονται επί των υπόψη οδών.
*Απομάκρυνση όλων των κάδων απορριμμάτων, ανακύκλωσης κ.λπ. από την οδό Αγ. Ανδρέου και μεταφορά τους στις κάθετες οδούς.
*Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, εκ μέρους του αναδόχου, επί των οποίων θα αναγράφεται «ΟΔΟΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ» πριν από τις συμβολές των οδών Ακτή Δυμαίων-Παπαφλέσσα, Αγ. Ανδρέου-Τριών Ναυάρχων, Γούναρη-Κορίνθου.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με την τοποθέτηση των απαραιτήτων απαγορευτικών, υποχρεωτικών, προειδοποιητικών και πληροφοριακών πινακίδων, διαχωριστικών κ.λπ. στις κατάλληλες θέσεις.
*Γίνεται τροποποίηση των διαδρομών της λεωφορειακών γραμμών του Αστικού ΚΤΕΛ ως εξής:
*Γραμμή Νο 1
Κατεύθυνση προς Τερψιθέα
Κάθοδος από Γούναρη – Κορίνθου – Κολοκοτρώνη - Αγ. Ανδρέου - ισχύουσα διαδρομή
*Γραμμή Νο 5
Κατεύθυνση προς Πάτρα
Ακτή Δυμαίων - άνοδος από Παπαφλέσσα – Κορίνθου – Κολοκοτρώνη - Αγ. Ανδρέου - ισχύουσα διαδρομή
*Γραμμή Νο 10
Κατεύθυνση προς Πάτρα
Άνοδος από Παπαφλέσσα – Κορίνθου – Κολοκοτρώνη  - ισχύουσα διαδρομή.