ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΠΙΩΝ


Δήμος Δυτικής Αχαΐας:Οργανωμένος ψεκασμός κατά των κουνουπιών Σε όλη την επικράτεια του Δήμου

Για πρώτη φορά στο Δήμο Δυτικής Αχαίας έγινε οργανωμένος ψεκασμός των κουνουπιών τόσο στην περιοχή της λιμνοθάλασσας του Προκόπου όσο και στην ευρύτερη περιοχή του δάσους της  Καλογριάς αλλά και σε όλη την επικράτεια του δήμου Δυτικής Αχαΐας, αναφέρει ο Δήμος.Παρά τα προβλήματα που προέκυψαν από την συνένωση των τεσσάρων δήμων έγινε προμήθεια των εντομοκτόνων φαρμάκων όπως ο νόμος προέβλεψε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
Επίσης για πρώτη φορά έγινε οργανωμένος ψεκασμός από ανάδοχο που ανέδειξε η νόμιμη διαδικασία. Μάλιστα η επιλογή του αναδόχου είχε και το στοιχείο της εντοπιότητας.
Ο ψεκασμός έγινε από ειδικευμένο συνεργείο και υπό την επιστημονική επίβλεψη επιστημόνων του δήμου. Το αποτέλεσμα για πρώτη φορά ήταν άριστο. Το θέμα των κουνουπιών ιδιαίτερα στην προστατευόμενη περιοχή αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για την περιοχή με αποτέλεσμα ο δήμος να βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη ριζικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου