ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ... 1.000 ΜΟΝΑΔΕΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΝΕΑ ΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 3,76%!
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ... '96 ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΑ
Σε χαμηλότερα επίπεδα από το 1996 βρέθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς με πτώση 3,76% ο Γενικός Δείκτης τιμών έκλεισε στις 1,101.31 μονάδες Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, οι 115 έκλεισαν με κάθοδο, 27 με άνοδο, ενώ οι 37...
παρέμειναν σταθερές. Ο αρνητικός τζίρος ανήλθε στα 63,72 εκατ. ευρώ.