ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΚΑΣ 15.000

Ρεπορτάζ : Χρήστος Μανωλάς
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Τουλάχιστον 15.000 συνταξιούχοι χάνουν το ΕΚΑΣ από τις συντάξεις τους, με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει η κυβέρνηση. Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, η οποία επανακαθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής...
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Σημειώνεται ότι το Μνημόνιο προβλέπει πιο στοχευμένα σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη κοινωνικά επιδόματα και άρα περικοπή τους.
Σήµερα ΕΚΑΣ παίρνουν περίπου 85.000 συνταξιούχοι και υπολογίζεται ότι με τα νέα κριτήρια ο αριθμός τους θα περιοριστεί στις 70.000.
Συγκεκριµένα, τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος γίνονται αυστηρότερα, καθώς για πρώτη φορά στις εισοδηματικές προϋποθέσεις των δικαιούχων τίθεται πέραν του πραγματικού και το τεκμαρτό εισόδημα καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου.
Πλέον, για την καταβολή του ΕΚΑΣ:
n Θα συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια τα ποσά που απαλλάσσονται ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο (π.χ. από ενοίκια, καταθέσεις κ.ά.).
n Τίθεται ως προϋπόθεση η μόνιμη διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.
n Αναπροσαρμόζονται τα εισοδηματικά κριτήρια (με αύξηση 1,4%), ενώ από το 2012 προβλέπεται η αύξησή τους ανάλογα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
n Επιβάλλεται ποινή σε όσους εισπράττουν ΕΚΑΣ από δύο Ταμεία.


Οι προϋποθέσεις. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις για την καταβολή του ΕΚΑΣ είναι οι παρακάτω:
1. Να έχουν συμπληρώσει την 1/1/2011 το 60ό έτος της ηλικίας αν είναι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου.
2. Να έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και επιδόματα έως και 8.472,09 ευρώ.
3. Να έχουν συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 9.884,11 ευρώ.
4. Να έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 15.380,90 ευρώ.
5. Να μην υπερβαίνει το ποσό των 850 ευρώ το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης μαζί με τα επιδόματα.
6. Για τη χορήγηση του νέου ΕΚΑΣ των 30 ευρώ, θα πρέπει το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να είναι από 8.472,10 ευρώ μέχρι 9.200,00 ευρώ, και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, 13.500 ευρώ.