ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ;26000 ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ


 Σε περίπου 26.000 ανέρχονται οι συντάξεις των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης που καταβάλλονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Εξ αυτών, οι 20.373 είναι εξ ιδίου δικαιώματος και κατά μεταβίβαση συντάξεις, σύμφωνα με το ν. 1813/1988 (αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης-ΟΓΑ) και το συνολικό μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 1.385.000 ευρώ. Το ποσό ανά δικαιούχο ανέρχεται μηνιαίως από 66 έως 67 ευρώ.
Οι υπόλοιπες συντάξεις καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των Ν. 1543/1985 και 1863/89 σε όσους κατέστησαν ανάπηροι, λόγω της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση (1941-1944) ή στα γεγονότα του Εμφυλίου (1946-1949), αντίστοιχα.
Όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ο αριθμός των συντάξεων αυτών βαίνει συνεχώς μειούμενος. Θυμίζει επίσης ότι καταβάλλονται με βάση βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι.
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον κ. Σαχινίδη μετά από ερώτηση που του είχε απευθύνει ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Νικολόπουλος καλώντας το υπουργείο να απαντήσει αν προτίθεται να διεξάγει έρευνα και καταγραφή των δικαιούχων της σύνταξης Εθνικής Αντίστασης και να στείλει στοιχεία πόσοι είναι σήμερα αυτοί που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη σύνταξη.
Ο βουλευτής απευθυνόταν και στο υπουργείο Εργασίας για τις περιπτώσεις των «μαϊμού αναπηρικών συντάξεων». Όπως ενημερώνει ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, με υπουργική απόφαση έχει συσταθεί και λειτουργεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας και τα πορίσματα της τίθενται υπόψη των ασφαλιστικών ταμείων που απονέμουν τη σύνταξη για να αποφασίσουν για την υγειονομική επανεξέταση.
Ο κ. Κουτρουμάνης αναφέρει για τις αναπηρικές συντάξεις του ΟΓΑ ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων φθάνει σε 126.152 και το ποσοστό των συνταξιούχων αναπηρίας ηλικίας κάτω των 65 ετών είναι 7%, ποσοστό χαμηλότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ.
Σημειώνει επίσης ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ, σύμφωνα με το καταστατικό που τους παρέχει το Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών, ζητούν την επανεξέταση των υποθέσεων είτε πρόκειται για ασφαλισμένους που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, είτε για ήδη συνταξιούχους.
Επισημαίνει τέλος ότι ο Διοικητής του ΟΓΑ μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε επανεξέταση συνταξιούχου ή προσώπου που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας, εάν από τα στοιχεία του φακέλου πιθανολογείται ότι δεν υφίσταται η ανικανότητα για εργασία.
Σημειώνεται ότι από 1.9.2011 θα ξεκινήσει η λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας με σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας, των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του δημοσίου.