ΕΚΑΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 7.568 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ

Σε 100 ανέρχονται οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος 7.568 ιδιοκτητών ταξί για παρακώλυση συγκοινωνιών και άλλα συναφή αδικήματα, από τις 18 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, σε πανελλαδικό επίπεδο. Ήδη 36 δικογραφίες που αφορούν σε...
5.574 άτομα έχουν υποβληθεί στις κατά τόπους αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι αστυνομικές αρχές, έχουν διαβιβασθεί έγγραφα στις κατά τόπους γενικές γραμματείες περιφέρειας, για 6.080 περιπτώσεις, προκειμένου να εξεταστεί η αφαίρεση αδειών.