ΣΤΟ 98% ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΩΣ ΤΟ 2020

Στην εκτίμηση ότι το χρέος της Ελλάδας θα μειωθεί κάτω από το 100% μέχρι το 2020, αν υπολογιστεί η συμμετοχή ιδιωτών στη συμφωνία ανταλλαγής μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, προχώρησε το IIF. Όπως εκτιμά το Ινστιτούτο, το χρέος της...
Ελλάδα από το 142%, όπου είχε διαμορφωθεί στο τέλος του 2010, θα διαμορφωθεί στο 122% μέχρι το 2015, λόγω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, το IIF εκτιμά ότι το χρέος της Ελλάδας θα διαμορφωθεί στο 98% μέχρι το 2020. Σε αυτό το επίπεδο χρέους δεν συνυπολογίζονται χρηματοοικονομικοί τίτλοι, όπως είναι τα κεφάλαια για επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα εχέγγυα προς τρίτους, τα οποία συνδέονται με το σχέδιο ανταλλαγής ομολόγων. Σημειώνεται ότι το ΔΝΤ εκτιμούσε τον Ιούλιο, πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία ανταλλαγής από τη Σύνοδο Κορυφής, ότι το ελληνικό χρέος θα διαμορφωθεί στο 124%. Μέχρι το 2015