ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ "ΞΕΣΚΟΝΙΣΕΙ" Η ΕΦΟΡΙΑ...

Ρεπορτάζ : Γιώργος Φιντικάκης
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Σαφάρι φοροελέγχων με διαδικασίες εξπρές αρχίζει το υπουργείο Οικονομικών για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έχουν… χάσει τα βιβλία τους, που γύρισαν την πλάτη στην περαίωση, για όσους «ξέχασαν» να υποβάλουν φορολογικές...
δηλώσεις παλαιότερων ετών, καθώς και όπου προκύπτουν μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται. Στο στόχαστρο θα βρεθούν επίσης επαγγελματίες και επιχειρήσεις με αδικαιολόγητες διαφορές μεταξύ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των δηλώσεων ΦΠΑ, με ακαθάριστα έσοδα που δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα άλλα οικονομικά μεγέθη τους και με χαμηλούς συντελεστές μεικτού και καθαρού κέρδους. Τα παραπάνω προβλέπονται σε εγκύκλιο που απέστειλε στις εφορίες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων που θα γίνει με διάφορα κριτήρια, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, ανάλογα με τη βαρύτητα κάθε υπόθεσης. Κριτήρια ελέγχου θα αποτελέσουν επίσης οι δηλώσεις μεγάλων ποσών δαπανών, τυχόν κατασχεθέντα βιβλία, η ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους, φορολογικές παραβάσεις, τα στοιχεία του Περιουσιολογίου του 2008, καθώς επίσης οι περιπτώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία. Τα SOS για τους ελεγκτές. Οσο για τα σημεία στα οποία θα εστιάσουν οι ελεγκτές, μεταξύ άλλων είναι τα εξής: n Μεγάλα ποσά επιστροφών και εκπτώσεων (π.χ. άνω των 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις με βιβλία Α' και Β' κατηγορίας). n Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές. n Πλαστά ή εικονικά τιμολόγια αλλά και δαπάνες άνω των 10.000 ευρώ, ειδικά αν αφορούν προμηθευτές με τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές. n Κάθε δαπάνη άνω των 700 ευρώ αν πρόκειται για επιχειρήσεις με βιβλία Β' κατηγορίας και άνω των 300 ευρώ όταν ο ελεγχόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας. n Για τις επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας με ετήσιο τζίρο έως 1,5 εκατ. ευρώ θα ελέγχονται όλες οι δαπάνες άνω των 1.000 ευρώ. Αν έχουν τζίρο 1,5 έως 9 εκατ. ευρώ θα ελέγχονται δαπάνες άνω των 2.000 ευρώ και από 9 εκατ. ευρώ τζίρο και άνω θα ελέγχονται οι δαπάνες άνω των 5.000 ευρώ. n Δαπάνες για ταξίδια, κινητή - σταθερή τηλεφωνία, επιβατικά αυτοκίνητα και έξοδα μισθοδοσίας, ανεξαρτήτως της κατηγορίας των βιβλίων της επιχείρησης (Α', Β' και Γ'). n Αρχιτέκτονες και μηχανικοί, όπου θα ερευνάται αν το καθαρό εισόδημα προσδιορίστηκε βάσει των προβλεπόμενων φορολογικών συντελεστών και αν οι δηλούμενες δαπάνες είναι δυσανάλογες με τις τεκμαρτές. Επισημαίνεται ότι για να οδηγηθεί κανείς σε συμβιβασμό για κάποιες από τις ελεγχόμενες χρήσεις θα πρέπει αυτές να είναι συνεχόμενες και με αφετηρία την παλαιότερη ανέλεγκτη. Οι εξαιρέσεις. Εξαιρούνται από τους παραπάνω ελέγχους περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τους παραπάνω «συμβατικούς» τρόπους, ανέλεγκτες χρήσεις επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ, καθώς και για όσες επιβάλλεται έλεγχος των συναλλαγών τους με τρίτες επιχειρήσεις.