ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ

Πλήρης απομάκρυνση των πολιτών από τα γραφεία των εφοριακών, ριζικές αλλαγές στον ελεγκτικό και εισπρακτικό μηχανισμό, δημοσιοποίηση ονομάτων φοροφυγάδων, αναδρομική φορολόγηση «αδικαιολόγητων» ή μη δηλωθέντων καταθέσεων εξωτερικού, εξίσωση αντικειμενικών και αγοραίων τιμών στα...
ακίνητα, περιλαμβάνονται μεταξύ των μέτρων που επιστρατεύει η κυβέρνηση για να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να γεμίσει τα κρατικά ταμεία. Αναλυτικά το σχέδιο δράσης περιγράφεται στο πενταετές σχέδιο για τη φορολογική διοίκηση, που ενέκρινε ο Ευ.Βενιζέλος και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή 15 ημέρες πριν έρθει η τρόικα για νέο έλεγχο. Ειδικότερα την Παρασκευή εγκρίθηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο το πενταετές Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015 για την αλλαγή της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης. Στόχος του σχεδίου, σύμφωνα με τους εμπνευστές του και τον υπουργό, είναι να περιορίσει δραστικά τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία, να βελτιώσει αποφασιστικά την αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων, να εξαλείψει τη διαφθορά, ώστε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των φορολογικών αρχών και την εμπιστοσύνη των φορολογούμενων, να ενισχύσει την εθελούσια φορολογική συμμόρφωση μειώνοντας το κόστος για τους φορολογουμένους καθώς και να υποστηρίξει την αναδιανεμητική και αναπτυξιακή διάσταση του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος, που «αποτελεί κορυφαία επιλογή» της κυβέρνησης. «Η νέα φορολογική διοίκηση θα είναι ένα ισχυρό όπλο κατά της κοινωνικής αδικίας που επιφέρουν η φοροδιαφυγή και η διαφθορά» επισημαίνει σε σημείωμά του ο υπουργός και τονίζει: «Το Στρατηγικό Πλαίσιο δεν είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Είναι επίσημη δέσμευση της πολιτείας για την οποία θα λογοδοτεί σε τακτά διαστήματα και με συγκεκριμένα στοιχεία για τη πρόοδο που επιτυγχάνεται. Αντίστοιχα ζητάμε από τους πολίτες και όλους τους φορείς της οικονομίας να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια». Ακόμη ο υπουργός επαναλαμβάνει ότι «βασικός μας στόχος είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 να παρουσιάσουμε το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, μια νέα φορολογική νομοθεσία που θα σέβεται τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά στο πλαίσιο των στόχων αυτών, θα κάνει επιλογές ισορροπημένες, δίκαιες και με αναπτυξιακό προσανατολισμό». * Δείτε το Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015 για τη φορολογική διοίκηση Οι αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που επιφέρει το σχέδιο για τη φορολογική διοίκηση είναι: * Ανάθεση όλων των εισπράξεων και πληρωμών των ΔΟΥ στο τραπεζικό σύστημα. * Κατάργηση μεγάλου αριθμού ΔΟΥ και μεταφορά στα ΚΕΠ ή σε «Παράθυρα Φορολογικής Εξυπηρέτησης» όσων συναλλαγών πολιτών δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο. * Τακτική δημοσιοποίηση των μεγάλων ληξιπρόθεσμων οφειλετών με χρέη άνω των 150.000 ευρώ. * Κατάργηση ή συγχώνευση τουλάχιστον 180 ΔΟΥ βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων και συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και στελεχιακού δυναμικού σε μεγάλες ΔΟΥ στη πρωτεύουσα κάθε νομού με (εξαίρεση Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά). * Μεταφορά από τις ΔΟΥ στα ΚΕΠ του συνόλου των τυποποιημένων συναλλαγών των πολιτών. * Ενεργοποίηση των διατάξεων προσωρινής κράτησης για μεγάλους φοροφυγάδες. * Προγράμματα κατάρτισης ευαισθητοποίησης σε ζητήματα απάτης και διαφθοράς για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό στις ΔΟΥ. * Συστήνεται αυτοτελής υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. * Συγκέντρωση στοιχείων για καταθέτες εξωτερικού (περιλαμβανομένης και της χρήσης πιστωτικής κάρτας αλλοδαπής τράπεζας) για τους οποίους δεν δικαιολογείται η προέλευση των πόρων ή δεν δηλώθηκαν οι κτηθέντες τόκοι. Ειδικότερα θα προβλεφθεί η αναδρομική επιβολή φόρου επί του κεφαλαίου και των τόκων τέτοιων περιπτώσεων. * Εξασφάλιση καλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης και αποτελεσματικότερων ελέγχων επί των 1000 μεγαλύτερων επιχειρήσεων. * Διασταύρωση στοιχείων μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων. * Νέα μέθοδος σήμανσης τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών, εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης εισροών - εκροών στα βενζινάδικα, ενεργοποίηση περιπολιών ΣΔΟΕ με θαλάσσια μέσα. * Εφαρμογή συστημάτων αεροφωτογράφησης για εντοπισμό αδήλωτων κολυμβητικών δεξαμενών και πολυτελών κατοικιών. * Αύξηση του αριθμού διεθνών συμβάσεων ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών περιλαμβανομένων και ειδικών συμφωνιών με χώρες υποδοχής τραπεζικών καταθέσεων (Ελβετία, Λιχτενστάιν κ. α). * Σταδιακή προσέγγιση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων προς τις επικρατούσες τιμές αγοράς. * Συγκρότηση στη ΓΓΠΣ νέας υπηρεσίας τηλεφωνικής / διαδικτυακής/ ταχυδρομικής εξυπηρέτησης φορολογούμενων και φορολογικών ενδιάμεσων (λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, φορολογικοί σύμβουλοι).