ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -για το διδακτικό έτος 2011-2012- από ΠΥΣΠΕ (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) σε ΠΥΣΠΕ.  Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθαν στις 6.648 και ικανοποιήθηκαν 4.182 (ποσοστό 62,91%).
Οι αποσπάσεις τη φετινή χρονιά πραγματοποιούνται για πρώτη φορά με κριτήρια μοριοδότησης και σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
- Αποσπώνται οι κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, είναι σύζυγοι στρατιωτικών κλπ., μέλη ΟΤΑ ή σύζυγοι δικαστικών.
- Στη συνέχεια αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε περιοχές στις οποίες υπήρχαν πλεονάσματα.
- Τέλος αποσπώνται οι λοιποί εκπαιδευτικοί που δεν αποσπάστηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες των προηγούμενων περιπτώσεων βάσει της μοριοδότησής τους συγκρινόμενοι μεταξύ τους.
Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η περιοχή απόσπασής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.
Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typou/deltia-typoy/31-08-11-apospaseis-ekpaideytikon-protobathmias-ekpaideysis-apo-pyspe-se-pyspe.html