ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Την αναστολή του Πόθεν Έσχες για παραγωγικές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο του διαλόγου για τη φορολογία, που ξεκίνησε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών, Ευ.Βενιζέλος, προδιαγράφοντας τους...
άξονες των αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς, είπε ότι προωθείται η αναστολή τού Πόθεν Έσχες για επενδύσεις που θα κατευθυνθούν σε παραγωγικούς τομείς. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι με τον τρόπο αυτό να δοθεί κίνητρο για την ενίσχυση των επενδύσεων.