ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ  • Φορέας επιμόρφωσης : Αχαικό Ινστιντούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Τίτλος του προγράμματος : Κόσμημα- δημιουργία και Styling
  • Υπεύθυνος του προγράμματος: Κυριακή Βαμβακά
  • Διάρκεια του προγράμματος:30 ώρες (από 03/10/2011-
  • Aριθμός ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: 25 άτομα
  • Χρόνος υλοποίησης του προγράμματος: Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα (προχωρημένο τμήμα) και Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα (αρχάριο τμήμα)
  • Σκοπός του προγράμματος:  να αποκτήσου οι εκπαιδευόμενοι γνώση και δεξιότητες για τη δημιουργία και κατασκευή κοσμήματος. Στο εργαστήριο αυτό μέσα από  αυτοέκφραση και επικοινωνία μετατρέπεται  η μαθηση σε μια χρήσιμη και ευχάριστη ασχολία κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευόμενοι αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους και χρησιμοποιώντας την τέχνη ως μέσω εκπαίδευσης θα δημιουργήσουν κοσμήματα.
  • Θεματικό περίγραμμα: δημιουργία και styling κοσμήματος απο ασήμι, απο ημι-πολύτιμους λίθους και ανακυκλωμένο υλικό.
  • Επιμορφωτές: Κίττυ Σταγκοπούλου- Ζωγοπούλου
  • Μεθοδολογία εφαρμογής: Θεωρία  του ελληνικού κοσμήματος και πρακτική άσκηση σε κατασκευή κοσμήματος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και  30 Σεπτεμβρίου 2011 (θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας)

Τηλέφωνο επικοινωνίας και fax : 2610 321687, 6978500910, 6973020166