ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΑΡΤΗ...

Ρεπορτάζ : Έλενα Λάσκαρη
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Ριζικές αλλαγές στον εγχώριο τραπεζικό χάρτη οι οποίες δεν αποκλείεται να οδηγήσουν αργότερα ακόμα και σε προσωρινές κρατικοποιήσεις τραπεζών ή στην είσοδο ξένων παικτών στην ελληνική αγορά, προδιαγράφουν οι ανάγκες αύξησης της κεφαλαιακής...
επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ακόμη, από την προσεχή Δευτέρα οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να αλλάξουν προσανατολισμό για την άντληση ρευστότητας στρεφόμενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία αναμένεται για πρώτη φορά να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας, Emergency Liquidιty Assistance (ELA). ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. Στο μέτωπο της ρευστότητας, όπως παρατηρούν κορυφαίοι τραπεζίτες, η κατάσταση απαιτεί νέες παρεμβάσεις καθώς η διατραπεζική παραμένει ερμητικά κλειστή και η άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ έχει φτάσει στα όριά της καθώς έχουν ήδη αντληθεί 100 δισ. ευρώ. Το οπλοστάσιο των τραπεζών σε εγγυήσεις και ομόλογα του Δημοσίου εξαντλήθηκε και η ΕΚΤ που πρεσβεύει - σε συνεννόηση με την τρόικα - τη σταδιακή απεξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από αυτή, δεν ενέκρινε την παροχή νέων κρατικών εγγυήσεων ύψους 30 δισ. ευρώ η οποία προβλέπεται ήδη σε νόμο. Ετσι, οι ελληνικές τράπεζες άρχισαν να χρησιμοποιούν για την κάλυψη των βραχυχρόνιων αναγκών τους τις καταθέσεις του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμα. Το πρόβλημα που ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες είναι ότι το Δημόσιο πρέπει να πληρώσει τη Δευτέρα λήξεις ομολόγων και τόκους ύψους 10 δισ. ευρώ και θα αποσύρει τις καταθέσεις του. Για να μην υπάρξει ο παραμικρός κλυδωνισμός ρευστότητας στο σύστημα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναλάβει δράση, όπως προβλέπεται από το ευρωσύστημα. Θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό ELA, διοχετεύοντας την απαιτούμενη ρευστότητα στο σύστημα. «Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα ως προς τη ρευστότητα των τραπεζών, η μόνη διάσταση του θέματος έχει σημειολογικό χαρακτήρα», λέει κορυφαίος τραπεζίτης. Σε αντιδιαστολή με τα θέματα ρευστότητας, αυτό που ανησυχεί τους τραπεζίτες είναι οι ανάγκες πρόσθετων κεφαλαίων που θα κληθούν άμεσα να καλύψουν. Το 2012, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier1) θα πρέπει να αυξηθεί στο 10% και οι τράπεζες έχουν μπροστά τους δύο αγκάθια που επιβαρύνουν την κατάσταση. Τα 7 δισ. ευρώ των ζημιών που εκτιμάται ότι θα εγγράψουν εξαιτίας του σχεδίου συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI) και την κάλυψη των επισφαλειών στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, μετά τον έλεγχο από την BlackRock. Μετά την ολοκλήρωση του PSI περί τις αρχές Οκτωβρίου και του ελέγχου της BlackRock έως το τέλος του έτους, οι τράπεζες θα ξέρουν με ακρίβεια το ύψος των πρόσθετων κεφαλαίων που θα πρέπει να αναζητήσουν. Θα ακολουθήσουν σύμφωνα με το Μνημόνιο δύο βήματα: αναζήτηση των κεφαλαίων από την αγορά με αυξήσεις κεφαλαίου και σε περίπτωση αποτυχίας παρέμβαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο θα παράσχει τα κεφάλαια, αλλά οι τράπεζες θα δώσουν σε αντάλλαγμα μετοχές τους στο Δημόσιο. Η κρατικοποίηση αυτή θα έχει διάρκεια έως 2 ετών, καθώς και πάλι το Μνημόνιο προβλέπει ότι σε διάστημα 24 μηνών, το ΤΧΣ θα πρέπει να πουλήσει τις μετοχές. Οπως λένε τραπεζίτες, σε δύο χρόνια αν όχι νωρίτερα, η μετοχική σύνθεση των τραπεζών θα είναι ριζικά διαφορετική με συγχωνεύσεις και εξαγορές οι οποίες δεν αποκλείουν την έλευση ξένων τραπεζών.