ΠΑΓΩΝΕΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ...


Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος της εταιρείας PROMOsport για διαφημιστική προβολή των Κρατικών Λαχείων σε αθλητικά γεγονότα, την αγωνιστική περίοδο 2011-2012. Το αίτημα απορρίφθηκε ενόψει...
της διαφαινόμενης αποκρατικοποίησης των Κρατικών Λαχείων, αφενός αλλά και της έλλειψης ικανού χρηματικού υπολοίπου για την αιτούμενη διαφήμιση, αφετέρου.