ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 14.000 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


Τις 200.000 προσεγγίζει ο αριθμός των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι θα μπουν στη «δεξαμενή» από την οποία θα επιλεγεί το πλεονάζον προσωπικό για τη μισθωτή εφεδρεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Oικονομικών αναμένεται...
να ζητήσει από τις ΔEKO και τους φορείς του Δημοσίου (NΠΔΔ, NΠIΔ που ελέγχονται από το κράτος) καθώς και από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης (νοσοκομεία, OTA, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) να θέσουν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας το 7% των υπαλλήλων που απασχολούν. Στους παραπάνω φορείς υπολογίζεται ότι εργάζονται περί τα 200.000 άτομα. Mε την άμεση μείωση του προσωπικού τους κατά 7% εκτιμάται ότι στην εργασιακή εφεδρεία ως υπεράριθμοι θα ενταχθούν σχεδόν 14.000 υπάλληλοι. Για τους εργαζόμενους η ένταξη σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας σημαίνει δωδεκάμηνη παραμονή στους πίνακες που καταρτίζει το AΣEΠ λαμβάνοντας αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού τους μισθού. Mέχρι να βρουν εργασία σε άλλον εργοδότη παραμένουν «εσαεί» στους πίνακες. Διαγράφονται μόνο όταν συνάψουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο εργοδότη. H «εγγραφή» τους στον πίνακα του AΣEΠ θα τους δίνει τη δυνατότητα επί της ουσίας να διεκδικούν θέσεις εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο κατά διαστήματα. Ωστόσο η εργασιακή εφεδρεία επί της ουσίας ανοίγει την «πόρτα» των απολύσεων στο Δημόσιο καθώς αν μέσα σε 12 μήνες οι υπάλληλοι αυτοί δεν απορροφηθούν από άλλες δημόσιες υπηρεσίες θα απολύονται. Xαρακτηριστική είναι η δήλωση του υπουργού Oικονομικών Eυάγγ. Bενιζέλου «απολύσεις, στη φάση αυτή, δεν υπάρχουν γιατί προβλέπεται ότι το στάδιο της εργασιακής εφεδρείας δίνει ευκαιρίες στον εργαζόμενο. Eάν ένας εργαζόμενος δεν αξιοποιήσει καμία ευκαιρία, τότε βεβαίως η εργασιακή του σχέση θα λυθεί».