ΨΑΛΙΔΙ ΕΩΣ 43% ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ...


Εως και το 43% θα «χάσουν» οι πολύ υψηλές συντάξεις του Δημοσίου από τις 4 εισφορές (έως 2 εισφορές τύπου ΛΑΦΚΑ και τις 2 πρόσθετες εισφορές, ανάλογα με την ηλικία του συνταξιούχου) που επιβάλλονται το Νοέμβριο. Οι μηνιαίες απώλειες στις...
υψηλές συντάξεις, όπως προκύπτει από τα παραδείγματα, θα είναι:
Στον ιδιωτικό τομέα όπου ισχύει, αναδρομικά από 1ης Ιουλίου, για όλους το πλαφόν των 2.773,40 ευρώ από 536 ευρώ (-19,35%) έως 995,57 ευρώ (-35,9%). Για συνταξιούχο πάνω από 60 ετών με σύνταξη 2.773,40 ευρώ, η σύνταξη που θα εισπράττει πέφτει στα 2.237,40 ευρώ (-536 ευρώ ή σε ποσοστό -19,35%). Για συνταξιούχο ηλικίας 55 - 60 ετών η ίδια σύνταξη μειώνεται στα 2.077,11 ευρώ (-696,30 ευρώ το μήνα , ή -25,1%) και για συνταξιούχο κάτω των 55 ετών η σύνταξη των 2.773,40 ευρώ περιορίζεται στα 1.777,83 ευρώ (-995,57 ευρώ το μήνα ή -35,9%).
Στο Δημόσιο όπου δεν τηρείται κανένα πλαφόν για πολλές ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων η μηναία απώλεια μπορεί να φτάσει και τα 1.742 ευρώ το μήνα (-43,5%) σε σύνταξη 4.000 ευρώ που εισπράττει συνταξιούχος κάτω των 55 ετών. Για συνταξιούχο άνω των 60 ετών η σύνταξη των 3.000 ευρώ χάνει 658 ευρώ (-22%), αν είναι 55 - 60 ετών χάνει 859 ευρώ (-28,6%) και αν είναι κάτω των 55 ετών θα έχει απώλεια 1.174 ευρώ (-39%).
Για συνταξιούχο με μηνιαία σύνταξη 3.500 ευρώ, αν είναι πάνω από 60 ετών μειώνεται στα 2.148 (-852 ευρώ ή -24,34%), αν είναι από 55 - 60 ετών η νέα σύνταξη θα είναι 2.407,2 ευρώ (-1.092,8 ευρώ ή -31,22%) και αν είναι κάτω των 55 ετών θα πέσει στα 2.025,40 ευρώ (-1.474,60 ή σε ποσοστό -42%). Για συνταξιούχο με 4.000 ευρώ η νέα σύνταξη περιορίζεται στα 2.992 (-1.008 ευρώ ή -25,2%) αν είναι πάνω από 60 ετών, στα 2.717 αν είναι από 55 - 60 ετών (-1.283 ευρώ ή σε ποσοστό -32%) και στα 2.258 (-1.742 ευρώ ή σε ποσοστό -43,5%) αν είναι κάτω των 55 ετών.