ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΤΑ 7,3%- ΣΤΟ 16% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ


Μείωση 7,3% παρουσίασε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές 2000 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η διαφορά κατά 0,4% του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ, σε σχέση με τις εκτιμήσεις του δεύτερου τριμήνου που ανακοινώθηκαν στις 12/08/2011 οφείλεται στη....
διαθεσιμότητα νέων στοιχείων - κυρίως των δεικτών κύκλου εργασιών των υπηρεσιών οι οποίοι παράγονται περίπου σε 70 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς, διευκρινίζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην ανακοίνωσή της.

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 6,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 17,9%.

Εν τω μεταξύ, μείωση 26,5% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, αντισταθμίζοντας μερικώς τη μείωση του ΑΕΠ.
Επίσης, μείωση κατά 1,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2010 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 3,8%.

Μείωση 7,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2010 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 7,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 9,2%.

Στο 16,0% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2011, έναντι 11,6% τον Ιούνιο του 2010 και 16,6% το Μάιο του 2011, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 268.698 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010 (μείωση 6,1%) και αυξήθηκαν κατά 29.597 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2011 (αύξηση 0,7%), ανερχόμενοι σε 4.161.125 άτομα.

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 211.321 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010 (αύξηση 36,3%) και μειώθηκαν κατά 29.034 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2011 (μείωση 3,5%), διαμορφούμενοι σε 793.685 άτομα.
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.385.584 άτομα.
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 19,9% από 15,5% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα και στους άνδρες σε 13,2% από 8,9%.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στους νέους 15-24 ετών (43,3%) και στις ηλικίες 25-34 (22,6%).

Κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία (22,1%), στην Κεντρική Μακεδονία (19,1%) και στην Ήπειρο (18,5%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Νότιο Αιγαίο (8,2%), στην Κρήτη (10,9%) και στο Ιόνιο (11,4%).

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2051671