ΒΟΥΤΙΑ 7,3% ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Συρρίκνωση 7,3% παρουσίασε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2011 (σε σταθερές τιμές 2000), σύμφωνα με τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία που είχε ανακοινώσει στις...
12 Αυγούστου η ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ είχε μειωθεί 6,9%. Η διαφορά του 0,4% οφείλεται στη διαθεσιμότητα νέων στοιχείων, κυρίως των δεικτών κύκλου εργασιών των υπηρεσιών, οι οποίοι παράγονται περίπου σε 70 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς, όπως διευκρινίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η συνολική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 6,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2010 και οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου υποχώρησαν κατά 17,9%. Παράλληλα, μείωση 26,5% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, αντισταθμίζοντας μερικώς τη συρρίκνωση του ΑΕΠ. Επίσης, μείωση κατά 1,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2010 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 3,8%. Μείωση 7,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2010 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 7,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 9,2%. Σύμφωνα με με τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο πρώτο φετινό τρίμηνο το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,1%, το δ΄τρίμηνο του 2010 8,8% και το γ΄τρίμηνο του 2010 4,8%. Η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει πει πότε θα ανακοινώσει εποχικά διορθωμένα στοιχεία για το ΑΕΠ β΄τριμήνου.