ΥΠΟ ΤΙΣ «ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ALDIΟικονομική βοήθεια ύψους 2,9 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγηθεί στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχυθούν οι 642 πρώην εργαζόμενοι στην αλυσίδα σουπερμάρκετ...
ALDI.
Η συγκεκριμένη οικονομική πρόταση, υποβλήθηκε για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.
"Οι ΄Ελληνες εργαζόμενοι περνούν μία δύσκολη περίοδο και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για την παροχή βοήθειας. Τα χρήματα που προτείναμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα βοηθήσουν τους εργαζομένους που απολύθηκαν από την ALDI στην Ελλάδα να βρουν νέα εργασία ευκολότερα και γρηγορότερα", υπογράμμισε ο επίτροπος Λάζλο Αντορ, αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη.
Στο πακέτο βοήθειας του ΕΤΠ που προτάθηκε από την Επιτροπή, περιλαμβάνεται επαγγελματικός προσανατολισμός και βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση και επανακατάρτιση, προώθηση της επιχειρηματικότητας, υποστήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και επιδόματα κινητικότητας και αναζήτησης εργασίας.
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 4,4 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πρόκειται να χρηματοδοτήσει τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ.