ΘΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ


Δεν θα αποσταλούν εκκαθαριστικά σημειώματα έκτακτης εισφοράς εισοδήματος σε όσους ανέργους συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του ΟΑΕΔ ακόμη και αν το 2010 είχαν εισοδήματα εφόσον αυτά προέρχονται μόνο από μισθωτές υπηρεσίες. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, σύμφωνα με την...
οποία οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας για το έτος 2011 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η εξαίρεση ισχύει ακόμη κι αν το 2010 οι συγκεκριμένοι άνεργοι είχαν εισοδήματα, όμως κατά το χρόνο της βεβαίωσης του ποσού της έκτακτης εισφοράς δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ειδικότερα ότι δεν θα αποσταλούν εκκαθαριστικά σε όσους συμπεριλαμβάνονται στην συγκεκριμένη λίστα με τους ανέργους του ΟΑΕΔ αλλά το 2010 είχαν πραγματικό εισόδημα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες. Στους υπόλοιπους άνεργους η αποστολή εκκαθαριστικών θα γίνει κανονικά ενώ όσοι δικαιούνται την εξαίρεση θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για νέα εκκαθάριση. Στους υπόλοιπους άνεργους η αποστολή εκκαθαριστικών θα γίνει κανονικά και όσοι δικαιούνται την εξαίρεση θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για νέα εκκαθάριση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται επίσης: - Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλά καθώς και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80% - οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης. - οι εφάπαξ παροχές Ταμείων Πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων καθώς και άλλα εφάπαξ βοηθήματα Οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται από την έκτακτη εισφορά εισοδήματος εφόσον λάβουν εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να απευθυνθούν στην εφορία τους και να υποβάλουν αίτηση για νέα εκκαθάριση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για τους ανέργους η αίτηση θα συνοδεύεται από βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του. Στη ΔΟΥ που υπάγονται θα πρέπει να απευθυνθούν και όσοι διαπιστώσουν λάθος υπολογισμούς στο ποσό της έκτακτης εισφοράς που τους αναλογεί