ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΤΟ -14% Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΤΟ -6% Η EUROBANK
"Σαρώνει" και σήμερα ο Γενικός Δείκτης. Πέφτει... μόνο κατά -3,34% την ίδια στιγμή που τα άλλα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια ανεβαίνουν! Κάτω όλες οι τράπεζες. Με πρώτη και καλύτερη Πειραιώς που πέφτει κατά 14%! Στο -5% η Eurobank, στο -6% η Alpha, στο -5% η...
Εθνική. Το καθημερινό δράμα του Χρηματιστηρίου συνεχίζεται...