ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ


Σε συνάντηση με στόχο την ελληνοβουλγαρική συνεργασία για την καταπολέμηση της διακίνησης παιδιών, συμμετείχε ο Συνήγορος του Παιδιού, Γιώργος Μόσχος. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία...
σημαντικός αριθμός παιδιών, κυρίως Ρομά, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ διακινούνται σε ελληνικές πόλεις, με στόχο την εκμετάλλευσή τους, μέσω επαιτείας, διάπραξης μικροκλοπών και ενίοτε πορνείας.

Η ανταλλαγή ενημέρωσης και προτάσεων για την αντιμετώπιση του ανησυχητικού φαινομένου, ανέδειξε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αρχών των δύο χωρών.

Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική εκπόνησης διακρατικής συμφωνίας για να διευκολύνεται η ανταλλαγή στοιχείων και ο ασφαλής επαναπατρισμός των παιδιών θυμάτων.

Οι εκπρόσωποι των ελληνικών φορέων που συμμετείχαν στη συνάντηση δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις ενέργειές τους, με στόχο την εκπόνηση προτάσεων και πλαισίου συνεργασίας με τις βουλγαρικές αρχές.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τη μη κυβερνητική οργάνωση ΑΡΣΙΣ, την Terre des Hommes και άλλες διεθνείς οργανώσεις, με τη χρηματοδότηση της ΕΕ και τη συμπαράσταση του υπουργείου Εξωτερικών.

Συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι υπουργείων, προξενικών αρχών, αρμόδιων υπηρεσιών, αστυνομικών διευθύνσεων και εισαγγελικών αρχών από τις δύο χώρες.