ΕΚΤΟΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ


Απαλλαγή των μονογονεϊκών οικογενειών από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες. Σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση όσοι είναι επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών δεν θα λάβουν τον δρόμο της εξόδου από το...
Δημόσιο ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια πρόωρης συνταξιοδότησης.
Αλλαγές υπήρξαν στο πολυνομοσχέδιο με στόχο - όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός Οικονομικών - να βελτιωθούν οι αμοιβές των ήδη υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με τους νεοπροσλαμβανόμενους. «Υπάρχει περίπτωση ένας νεοεισερχόμενος να υπερφαλαγγίσει υπηρετούντα υπάλληλο» τόνισε ο κ. Βενιζέλος και εξήγησε: «Προσπαθήσαμε στο πλαίσιο του δημοσιονομικώς εφικτού και χωρίς να μεταβάλουμε βασικές παραδοχές του προϋπολογισμού του 2012 να πριμοδοτήσουμε όσο γινόταν περισσότερο τους υπηρετούντες υπαλλήλους στην ένταξή τους στους νέους βαθμούς και στα νέα μισθολογικά κλιμάκια».
Παράλληλα, δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις που καταργούνται και για τους οποίους αποφασίζεται η μετάταξη, μπορούν να μεταφερθούν σε νέες οργανικές θέσεις ακόμη και εάν αυτές δεν υπάρχουν στους νέους φορείς. «Επιτρέπεται η μετάταξη ή μετάθεση υπαλλήλου και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία ή στον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται με ταυτόχρονη μεταφορά τη θέσης που κατέχει ο υπάλληλος» επισημαίνεται χαρακτηριστικά.
Στην τροπολογία επίσης προβλέπεται η εξαίρεση του προσωπικού της ΕΥΠ από το νέο μισθολόγιο.