ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙ Η ΕΚΤ


Ειδικό σύμβουλο που θα πραγματοποιήσει εισηγήσεις για τη διαχείριση της έκθεσής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα ελληνικά ομόλογα και την απεξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ αναζητεί η Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με...
πληροφορίες ο εν λόγω τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει να καταθέσει και προτάσεις για την αναμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
 

Η σχετική διαδικασία έχει εκκινήσει από τα μέσα Ιουλίου, και η αναζήτηση συμβούλων συνδέεται με την πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να περιορίσει τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη πτώχευση κράτους-μέλους της Ευρωζώνης.
Η Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα γύρω από τις επιπτώσεις μιας κρατικής χρεοκοπίας στις χρηματαγορές και στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Η ΕΚΤ έχει απευθυνθεί σε περισσότερες από πέντε τράπεζες, ζητώντας τους να υποβάλουν προσφορές για να αναλάβουν συμβουλευτικό ρόλο, ωστόσο δεν έχει κλείσει ακόμα καμία σχετική σύμβαση.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ΕΚΤ αναζητά έξωθεν βοήθεια, καθώς η κεντρική τράπεζα έχει ήδη προσλάβει ιδιωτικούς συμβούλους για να χειριστεί το ζήτημα των προβληματικών ιρλανδικών τραπεζών, παρατηρεί η γερμανική εφημερίδα.