ΙΟΒΕ: ΣΤΟ 18,5% Η ΑΝΕΡΓΙΑ - ''ΛΙΑΝ ΔΥΣΚΟΛΗ'' Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 9%


Πάνω από το στόχο του 3% προβλέπει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ότι θα διαμορφωθεί το έλλειμμα του 2012, ενώ χαρακτηρίζει «λίαν δύσκολη» την επίτευξη του ελλείμματος...
9% για το 2011. Όσο για την ανεργία, το ΙΟΒΕ εκτιμά πως θα ανέλθει στο 18,5%.

Στην εξαμηνιαία έκθεσή του το ΙΟΒΕ κάνει 4 προτάσεις προς την Ευρώπη προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία, προτείνοντας μεταξύ άλλων τη λειτουργία της ΕΚΤ ως ύστατο δανειστή, την έκδοση ευρωομολόγου και τη σταδιακή δημοσιονομική ενοποίηση.

Το ΙΟΒΕ επισημαίνει στην έκθεσή του ότι η πτώση του ΑΕΠ πιθανότατα θα κλιμακωθεί στο καταληκτικό τρίμηνο του 2011. Το Ινστιτούτο εκτιμά ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα κινηθεί σε επίπεδο τουλάχιστον 5,5% το 2011, ενώ σε ό,τι αφορά το 2012 οι τάσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην πορεία των βασικών συνιστωσών του ΑΕΠ στην Ελλάδα, θα διαμορφωθούν κατά κύριο λόγο από τα δημοσιονομικά μέτρα, από την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης με την τρόικα και από τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις.

Η ύφεση στην ελληνική οικονομία το 2012 εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 3,0%, ενδεχομένως και υψηλότερη.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ρυθμιστικός παράγοντας επίτευξης των δημοσιονομικών μεγεθών που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2012 θα είναι ο βαθμός επιβεβαίωσης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων (PSI), καθώς προβλέπεται όφελος από την εφαρμογή του μέσω της μείωσης των τόκων για τα ομόλογα που λήγουν εντός του έτους, λαμβάνοντας όμως προηγουμένως υπ' όψη τους λιγότερους τόκους που θα εισπράξουν τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους ομόλογα του ελληνικού κράτους.

Όσον αφορά στην ανεργία, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί φέτος στην περιοχή του 17,3%, σχεδόν 5 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το 2010. Το 2012, η συνέχιση της ύφεσης για ένα ακόμα χρόνο, έστω και με ηπιότερη ένταση, θα έχει αντίστοιχες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να ανέρχεται στο 18,5%.