ΠΑΤΡΑ: ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακαρπες απέβησαν τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη όσο και η τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο προτεινόμενος απο τη δημοιτκή αρχή για τη θέση του προέδρου Κ. Μπουρδούλης έλαβε στην πρώτη ψηφοφορία 17 ψήφους έναντι 20 λευκών και 8 άκυρων. Στη δεύτερη ψηφοφρία 17 ψήφους, 24 λευκά και 4 άκυρα.Στην τρίτη ψηφοφορία ο Κ. Μπουρδούλης έλαβε 18 ψήφους.