ΠΑΤΡΑ: ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΣΟΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 1994

Από το Δήμο Πατρέων ενημερώνονται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1994 (κλάση 2015) και διαμένουν στον Νομό Αχαϊας, ανεξάρτητα από την εγγραφή τους ή όχι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου μας, καλούνται να παρουσιαστούν στο Στρατολογικό Γραφείο Πατρών (Ευμήλου 8) έως 29-02-2012, προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής , έχοντας μαζί τους και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας