ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 600 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ


Ρεπορτάζ : Γιώργος Γάτος
(από την Ημερησία)
Πλασματικό χρόνο ασφάλισης έως 600 ημέρες για ανεργία και ασθένεια έχουν όσοι συνταξιοδοτούνται με το νέο ασφαλιστικό ενώ έως 400 ημέρες μπορούν να αναγνωρίζουν όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις... 
31 Ιανουαρίου 2010. Το διαχωρισμό προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ καθορίζοντας τις προϋποθέσεις για τις αναγνωρίσεις του χρόνου κύησης και λοχείας (έως 17 εβδομάδες) αλλά και του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
Οι χρόνοι επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας θα λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και θα μπορούν να συνυπολογιστούν 300 ημέρες για κάθε αιτία, ανεξαρτήτως του χρόνου της ανεργίας ή της ασθένειας για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά με τις νέες προϋποθέσεις του ασφαλιστικού νόμου. Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 καθώς και για όσους θεμελιώνουν από 1/1/2011 και μετά με βάση προϋποθέσεις οι οποίες δεν τροποποιούνται εξακολουθούν να ισχύουν οι παλαιότερες προϋποθέσεις (αναγνώριση έως 200 ημέρες).
Στις κατηγορίες αυτών των ασφαλισμένων περιλαμβάνονται άνδρες που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης σε ηλικία 65 ετών για πλήρη σύνταξη ή 60 ετών για μειωμένη, οικοδόμοι που συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους, ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά, εκτός των μητέρων ανηλίκων τέκνων που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2013 (από την ημερομηνία αυτή τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους).
Κύηση - λοχεία
Για τις ασφαλισμένες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά με τις νέες προϋποθέσεις, θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος επιδότησης από τον ΟΑΕΔ λόγω κύησης και λοχείας από 3/8/1984. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, που η ασφαλισμένη δεν επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ, μετά την 3/8/84, αλλά, απουσίασε από την εργασία της λόγω κύησης και λοχείας, ο χρόνος αυτός θα υπολογίζεται ως πλασματικός μόνο για θεμελίωση σύνταξης λόγω γήρατος. Για τον υπολογισμό θα εξετάζονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια που αφορούν τα έτη γέννησης των τέκνων της ασφαλισμένης, από τα οποία θα προκύπτει το διάστημα απουσίας από την εργασία της καθώς και σχετική βεβαίωση από το τμήμα παροχών ασθενείας. Με το ν. 1302/1982 η άδεια μητρότητας ορίστηκε σε 12 εβδομάδες, με το ν. 1849/1989 σε 15 εβδομάδες ( 52 ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και 53 μετά τον τοκετό) και με το ν. 2874/2000 σε 17 εβδομάδες.
Ανατροπή στις συντάξεις αναπηρίας
Για τις αιτήσεις από το Φεβρουάριο του 2012
Διπλό καθεστώς θα ισχύει στο ΙΚΑ για το συνυπολογισμό του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας: Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1ης Ιανουαρίου του 2011 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκυκλίου (Ιανουάριος του 2012) ο χρόνος αναπηρίας θα συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εκτός από τις 4.500 ημέρες και για τη συμπλήρωση των 10.000 κ.λπ., υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες στην πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση. Για αιτήσεις που υποβάλλονται από αυτόν το μήνα και μετά, ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες στην πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.