Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ...


Είναι γνωστό ότι κατά την Ελληνική Μυθολογία, ο ΣΚΙΡΩΝ ήταν ο περιβόητος Κορίνθιος Ληστής, γιος του Πέλοπα, που παραμόνευε στην Κακιά Σκάλα και όποιος περνούσε μόνος του, του ζητούσε να του πλύνει τα πόδια για να περάσει από το πέρασμα. Τότε τον έσπρωχνε στον γκρεμό και τον σκότωνε.
    Δεν ξέρω εάν ήταν τυχαία, η ονοματολογία που δόθηκε στο Μηχανογραφικό σύστημα των αποκοπών της ΔΕΗ, ή αποτελεί ένα βαθύτερο νόημα και μήνυμα της Επίσημης ΔΕΗ, για την «ληστεία» που βιώνουν σήμερα οι Έλληνες Πολίτες, με το χαράτσι στα ακίνητα.   
    Σίγουρα το νόημα που πηγάζει και νομίζω όχι τυχαία, ότι με συλλογική αντίδραση θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την διακοπή στην ηλεκτροδότηση στα ακίνητα που δεν κατεβλήθη το Χαράτσι.
    Διότι είναι γνωστό, οι ογδόντα ημέρες από την έκδοση των πρώτων λογαριασμών έχει παρέλθει, και η ΔΕΗ, κατά Κυβερνητική επιβολή, έχει υποχρέωση να προχωρήσει στην διακοπή των παροχών, όπου για διάφορους λόγους δεν έχουν πληρώσει το συγκεκριμένο Χαράτσι. 
    Μπροστά στην αναμενόμενη αντίδραση των πολιτών, η ΔΕΗ, προχώρησε στην εφαρμογή έκδοσης δύο καταστάσεων αποκοπών λόγο χρέους (Σκίρων Ι και Σκίρων ΙΙ), όπου η διαφορά τους είναι στο εάν έχουν αφήσει ανεξόφλητο μόνο το χαράτσι.
    Στα πλαίσια των διακοπών λόγο χρέους, διαφαίνεται από την ΔΕΗ, να αρχίσει από τις παροχές που έχουν εκτός από ανεξόφλητο το χαράτσι και ποσά, που αφορούν και τις άλλες χρεώσεις.
    Πιθανόν για να μετρηθούν οι αντιδράσεις.
    Από τις διακοπές εξαιρούνται μόνο όσες έχουν προσκομίσει, Δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή αναστολής διακοπής από Δικαστική αρχή, καθώς και πελάτες που χρίζουν μηχανικής υποστηρίξεις.
    Άρα λοιπόν στις επόμενες μέρες θα βιώσουμε σκηνές που.............
    Το σίγουρο είναι ότι μέχρι να εμφανιστεί ο σύγχρονος Θησέας, που θα σκοτώσει (καταργήσει) των Σκίρων, οφείλουμε στο πέρασμα της Κακιάς Σκάλας να το περνάμε όλοι μαζί. Κανένας μόνος του.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ