ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ

Οι εργαζόμενοι του ΕΛΟΤ απέστειλαν επιστολή στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών Χρυσοχοΐδη και Βενιζέλο και στους βουλευτές για τις επιπτώσεις της προτεινόμενης εισφοράς της Πιστοποίησης και εργαστηρίων ΕΛΟΤ στην ΕΒΕΤΑΜ και ζητούν απόσυρση ή τροποποίηση του σχετικού άρθρου 19 του υπό ψήφιση από τη Βουλή Πολυνομοσχεδίου.
Τεράστια ερωτηματικά προκαλεί η δια νόμου απαγόρευση άσκησης αρμοδιοτήτων πιστοποίησης στον Ελληνικό Οργανισμό προτύπων και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε ένα περιφερειακό και κλαδικό φορέα, της Μαγνησίας στον τομέα του μετάλλου.
Ποιος είναι ο επιδιωκόμενος στόχος;
Άνευ αιτιολόγησης, σκοπιμότητας ή αντιστάθμισης από ενδεχόμενα οφέλη δημιουργούνται μείζονα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Ποιότητας, στις επιχειρήσεις αλλά και στους Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα που έχουν επιλέξει την Πιστοποίηση ΕΛΟΤ.
Ειδικότερα,
α) διακυβεύεται η εκπροσώπηση της χώρας στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Όργανα Πιστοποίησης όπου συμμετέχει ο ΕΛΟΤ  πχ. Διεθνές Δίκτυο Εθνικών Φορέων Πιστοποίησης (IQNET)
β) διακυβεύεται η οικονομική ανεξαρτησία και επιβίωση του ΕΛΟΤ ως οργανισμού εκπόνησης προτύπων και μέλους των Διεθνών (ISO, IEC) και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI)
γ) αντί εξοικονόμησης προκαλείται απώλεια δημοσίων εσόδων με την απεμπόληση της Δημόσιας Πιστοποίησης ΕΛΟΤ υπέρ των ιδιωτικών φορέων Πιστοποίησης
δ) εγκαταλείπεται και απαξιώνεται το σήμα ΕΛΟΤ ως εθνικό σήμα ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων,  αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα και Διεθνώς και
ε) δημιουργούνται προβλήματα στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις ΕΛΟΤ που διαθέτουν σήμερα ή επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ή το σήμα ποιότητας ΕΛΟΤ.
Ζητείται η απόσυρση του άρθρου 19 του υπό ψήφιση από τη Βουλή Πολυνομοσχεδίου και η μετεξέλιξη του ΕΛΟΤ με ενίσχυση των δραστηριοτήτων Ποιότητας με στόχο τη διατήρηση της αναγνωρισιμότητας των διαδικασιών τυποποίησης και πιστοποίησης σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και την ενίσχυση του σήματος ΕΛΟΤ.
Για να υπάρξει ένας βιώσιμος και αξιόπιστος οργανισμός προτύπων και ποιότητας  που να μπορεί να προσφέρει στην Οικονομία και στην κοινωνία και να σταθεί με αξιώσεις, άμεσα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

Τα παραπάνω έρχεται να τα συνυπογράψει και ο Βουλευτής  Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Νικολόπουλος σε ανάρτησή μας εδώ: http://enpatrais.blogspot.com/2012/01/blog-post_5233.html

Διαβάστε το υπόμνημα των υπαλλήλων καθώς και το ψήφισμά τους: 

Διαβάστε το ψήφισμα των υπαλλήλων