ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ


Προχωρεί η υλοποίηση του νόμου για τα Πανεπιστήμια, αφού τα Ιδρύματα ορίζουν πλέον ημερομηνίες εκλογών των μελών που συγκροτούν τα νέα Συμβούλια Διοίκησης. Έτσι, ορίστηκαν οι εκλογές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις 25 Ιανουαρίου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όρισε εκλογές για τις...
22 Ιανουαρίου και στο Αριστοτέλειο (ΑΠΘ) οι εκλογές ορίστηκαν για τις 15 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο ο Σύνδεσμος Καθηγητών του ΑΠΘ με ανακοίνωσή του αναφέρεται στις διαδικασίες εκλογής των μελών του Συμβουλίου επικρίνοντας το πρυτανικό συμβούλιο για «θεσμική εκτροπή και παρελκυστική πολιτική.» Αφορμή ήταν το γεγονός ότι η πρυτανεία του ΑΠΘ δήλωσε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία μέχρι το υπουργείο ξεκαθαρίσει εάν νομίμως ολοκληρώθηκε η υποβολή υποψηφιοτήτων.

Πάντως, η πρυτανεία του ΑΠΘ εγκαινίασε διάλογο για τις υποψηφιότητες των μελών του Συμβουλίου, μέσω της ιστοσελίδας του. Συγκεκριμένα το πρυτανικό συμβούλιο του ΑΠΘ αποφάσισε να προσφέρει το σύστημα ηλεκτρονικής διαβούλευσης του πανεπιστημίου, ως βήμα διαλόγου μεταξύ των υποψηφίων για το συμβούλιο. Ο σχετικός διάλογος διεξάγεται στις ιστοσελίδες: http://diavoulefsi.auth.gr/ και www.auth.gr.