ΠΑΤΡΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG


(Σχέδια Εθελοντισμού για άτομα άνω των 50 ετών)
Με τίτλο Διεύρυνση της πολιτιστικής κληρονομιάς ανάμεσα στην Ελλάδα και Φιλανδία», «EnHance».
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Grundtvig senior volunteering
(Σχέδια Εθελοντισμού για άτομα άνω των 50 ετών) είναι μία καινούργια Σύμπραξη μεταξύ δύο Οργανισμών από Ελλάδα και Φινλανδία, με σκοπό τον εμπλουτισμό εργασίας τους μέσα από ανταλλαγή καλών πρακτικών και την δημιουργία βιώσιμης Ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ αυτών δίνοντας έμφαση στην συμβολή των ατόμων άνω των 50 ετών στην κοινωνία μας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά – την ενεργό γήρανση, την κοινωνική συνοχή δίνοντας ώθηση σε νέες συνεργασίες μεταξύ των γενεών και στις διαπολιτισμικές εμπειρίες. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει το Αχαϊκό Ινστιτούτο εκπαίδευσης ενήλικων από Πάτρα, Ελλάδα, και το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στο Κ
irkkonummi, Φιλλανδίας
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει μια νέα μορφή κινητικότητας σε 6 Έλληνες και 6 Φιλανδούς άνω των 50 ετών, οι οποίοι θα  προσφέρουν εθελοντική εργασία, θα μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες για 3 εβδομάδες στο Φιλανδία χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα.
Στοχεύει:
·        Να δώσει την ευκαιρία να εργαστούν εθελοντικά, άτομα άνω των 50 ετών σε Ελλάδα, Πάτρα,  και Κirkkonummi, Φιλανδίας  σε διάφορες δραστηριότητες χωρίς αμοιβή: πολιτισμός, τέχνη (ζωγραφική, κόσμημα), εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, πρώτες βοήθειες, περιβαλλοντική συνείδηση.
·        Να δημιουργήσει διαρκή συνεργασία μεταξύ των συνεργαζομένων Οργανισμών όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά.
·        Να εμπλακεί θετικά η τοπική κοινωνία στην ανταλλαγή των εθελοντών και στην υλοποίηση του προγράμματος.
Ομάδα Στόχος: 6 Έλληνες και 6 Φιλανδοί άνω των 50 ετών, εθελοντές από διάφορα πεδία. Συγκεκριμένα  6 Αχαιοί συμπολίτες μας, συνταξιούχοι. άνω των 50 ετών, με διάφορες ειδικότητες θα ταξιδέψουν τον Ιούνιο 2012,στοKirkunommi Φινλανδίας για να προσφέρουν εθελοντική εργασία χωρίς αμοιβή στο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στο Kirkonummi στους εξής τομείς:
·          Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε παιδιά Ελλήνων μεταναστών
·          Εκμάθηση μαθημάτων Μεσογειακής διατροφής
·          Μαθήματα χειροτεχνίας, κοσμήματος, ζωγραφικής, κατασκευής μάσκας καθώς και γλυπτική.
·          Μαθήματα ελληνικών χορών & ελληνικής κουλτούρας
·          Μαθήματα πρώτων βοηθειών
·          Μαθήματα Μελισσοκομίας
·          Εργασία σε ξυλουργικές εργασίες και κατασκευή επίπλων
 
Διάρκεια: 01/08/2011 – 31/07/2013
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: αύξηση των προσωπικών, γλωσσικών, κοινωνικών, διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των εθελοντών.
Απόκτηση & ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι εθελοντές, συμβάλλοντας  στην τοπική κοινωνία ως ενεργοί πολίτες.
Αύξηση της Ευρωπαϊκής Διάστασης για τους συνεργαζόμενους οργανισμούς.
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                            Η Πρόεδρος
Κυριακή Βαμβακά - Χριστοδουλοπούλου
ΑΧΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Βορείου Ηπείρου 58, 26224, Πάτρα
Τηλ. 2610 321687
vamvaka@sch.gr