ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η STANDARD & POOR'S


Σε αντικρουόμενες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης άτακτης χρεοκοπίας του ελληνικού δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, ιδίως στις οικονομίες της Ευρωπεριφέρειας που παραμένουν ευάλωτες στην κρίση χρέους... 
προέβησαν, χθες, ΔΝΤ και Standard & Poor's. Η S&P ξεκαθάρισε πως θα υποβαθμίσει σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας (selective default) την πιστοληπτική αξιολόγηση του ελληνικού δημοσίου μόλις ολοκληρωθεί το PSI, υποστηρίζοντας, όμως, πως αυτό δεν είναι δεδομένο ότι η χρεοκοπία της Ελλάδας θα θέσει σε κίνδυνο την αξιολόγηση της Ευρωζώνης.
Την ίδια ώρα, όμως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παρουσιάζοντας τις επικαιροποιημένες του εκτιμήσεις για την προοπτική ανάπτυξης παγκοσμίως -με τις οποίες επιδείνωσε τις προβλέψεις του τονίζοντας πως η ευρωπαϊκή κρίση χρέους κλιμακώνεται και απαιτείται λήψη μέτρων- εμφανίστηκε ανήσυχο για τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης άτακτης χρεοκοπίας του ελληνικού δημοσίου.