ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


Οι 4 εργαζόμενοι της  ΕΤΑΑ έχασαν τη δικαστική μάχη  

Παράνομη θεωρήθηκε από το δικαστήριο  η μεταφορά των 4 εργαζομένων από την ΕΤΑΑ στο Δήμο Πατρέων δικαιώνοντας τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κύριο Ρακιτζή, όπου στην ετήσια έκθεση του κρίθηκε μη σύννομη η μεταφορά του προσωπικού της ΕΤΑΑ στο Δήμο αφού δεν απασχολούνταν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην εταιρεία έως 31/12/2005 όπως ορίζει ο νόμος, αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών όπου με έγγραφο προς ο Δήμο έκρινε παράνομη την μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού για τον ίδιο λόγο.
Συγκεκριμένα το Ειρηνοδικείο με την 646/2011 απόφασή του απεφάνθη πως «επειδή οι ενάγοντες δεν απασχολούνταν στην ΕΤΑΑ με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31-12-2005 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 269 του ΚΔΚ για την μεταφορά τους στο Δήμο.»
Εκτεθειμένοι είναι  πλέον οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  αφού τον Ιούλιο του 2011 αγνόησαν  σωρεία εγγράφων που αποδείκνυαν την παράνομη μεταφορά των 4 εργαζομένων με αποτέλεσμα να  βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με μια δικαστική απόφαση αντίθετη τόσο με τις προθέσεις τους όσο και με τις αποφάσεις τους.
Είναι θέμα χρόνου, βάση νόμου ,  να αποδοθούν  αυτεπαγγέλτως  τόσο πειθαρχικές ευθύνες, στην πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων  εάν συνεχίσουν να συντηρούν με σκοπιμότητα  τέτοιες καταστάσεις , όσο και  ποινικές ευθύνες αφού ο Δήμος θα πρέπει ναπληρώσει πρόστιμα, μόνο στο ΙΚΑ, ύψους 150.000€ .
Είναι άραγε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πάνω από το κοινό συμφέρον των κάτοικων της πόλης που αναγκάζονται να πληρώνουν τέτοιου είδους πολιτικές αυθαιρεσίες ;
Μήπως τελικά η ιδιότητα των 4 εργαζομένων είναι πολυκομματική ώστε να προστατεύονται μονίμως  από το πολιτικό παρασκήνιο αδιαφορώντας για τους πολίτες που αναγκάζονται να πληρώσουν τα σπασμένα;
 
Ένας κάτοικός αυτής της πόλης