ΕΚΛΕΙΣΑΝ 108.315 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ 19% ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΟ 2011


Ρεπορτάζ : Γιώργος Γάτος
(από την Ημερησία)
Η ύφεση έθεσε μέσα σε ένα χρόνο «εκτός αγοράς» 429.757 εργαζόμενους και 108.315 επιχειρήσεις και αύξησε τις εργατικές διαφορές (κυρίως με αντικείμενο τη μη καταβολή δεδουλευμένων). Επιπλέον, το... 
ποσοστό των απασχολουμένων με μειωμένα ωράρια και αντίστοιχα «κουρεμένους» μισθούς αυξήθηκε στο 21,4% ή 389.288 άτομα από 19% το 2010.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας Μιχ. Χάλαρης.
Τα στοιχεία 
Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία, στο διάστημα του ενός χρόνου (2010 ? 2011):
Μειώθηκαν οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν καταστάσεις προσωπικού από 756.881 στις 648.565 (-108.315 και σε ποσοστό -14,31%). Η μείωση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των «λουκέτων» στην αγορά.
Μειώθηκε ο αριθμός των απασχολούμενων μισθωτών στις επιχειρήσεις από 2.248.223 άτομα σε 1.818.466 (-429.757 ή σε ποσοστό -19,11%).
Αυξήθηκε το ποσοστό των εργαζομένων με μειωμένα ωράρια, συμβάσεις έργου ή φασόν και αντίστοιχα μειωμένους μισθούς από το 19,9% που ήταν το 2010 (447.920 σε σύνολο 2.248.223 εργαζομένων) στο 21,4% το 2011 (389.288 σε σύνολο 1.818.466 απασχολουμένων). Οι 300.230 δηλώθηκαν ως μερικώς απασχολούμενοι, οι 84.519 ως «εκ περιτροπής» εργαζόμενοι, οι 4.345 με συμβάσεις έργου (σε μείωση κατά 12.170 άτομα ο αριθμός τους, μετά την αλλαγή της νομοθεσίας που έθεσε περιορισμούς ώστε να μη χαρακτηρίζονται ως μισθωτοί) και 194 με φασόν.
Αυξήθηκαν οι εργατικές διαφορές για την καθυστέρηση ή μη καταβολή δεδουλευμένων στο 55,32% των διαφορών, από 50,51% που ήταν το 2010. Ακολουθούν οι διαφορές για καταγγελία συμβάσεων εργασίας (17,09% έναντι 19% το 2010), μη χορήγηση άδειας και επιδόματος αδείας (14,14%), μη καταβολή επιδομάτων εορτών (5,29%), υπέρβαση νόμιμου ωραρίου (2,37%) και για διάφορα άλλα θέματα (5,8%). Στο ΣΕΠΕ έφθασαν, συνολικά, 21.345 εργατικές διαφορές το 2011, έναντι 20.555 το 2010, από τις οποίες επιλύθηκαν οι 9.843, αποδόθηκαν σε εργαζομένους 19,8 εκατ. ευρώ και υποβλήθηκαν μηνύσεις (το 68,8% των μηνύσεων ήταν για τη μη καταβολή δεδουλευμένων).
Μείωση υπερωριών 
Με δεδομένη τη μείωση της δραστηριότητάς τους και για την αποφυγή πρόσθετου κόστους εργασίας (που «καλύφθηκε» με ευέλικτους απασχολούμενους) οι επιχειρήσεις μείωσαν, τέλος, την υπερωριακή απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας σε 12,9 εκατ. ώρες από 20,4 εκατ. ώρες, τις οποίες έκαναν (με πρόσθετη αμοιβή) 227.657 εργαζόμενοι, έναντι 274.873 το 2010.