ΣΤΑ 7,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012


Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού έφτασε τα 7,302 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Μέχρι τον Μάρτιο, τα έσοδα ανήλθαν σε 12,808 δισ. ευρώ, ενώ οι... 
 δαπάνες έφτασαν τα 20,11 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα έφτασε τα 365 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Μ. Τετάρτη το υπουργείο, το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε στα 365 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 8.596 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 1.399 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το τρίμηνο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2012, ανήλθε σε 12.808 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένα έναντι του στόχου (12.975 εκατ. ευρώ) κατά 167 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.437 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012, παρουσιάζοντας μικρή υστέρηση κατά 166 εκατ. έναντι του στόχου (11.603 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012. Το υπουργείο αποδίδει την υστέρηση στη μείωση των εσόδων του ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, κυρίως λόγω μεγαλύτερης της αναμενόμενης μείωσης στην κατανάλωση πετρελαιοειδών προϊόντων, και κυρίως της βενζίνης και στη μείωση των εσόδων από το ΦΠΑ εξαιτίας του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης. Σημειώνεται ωστόσο πως τα έσοδα προ επιστροφών του τακτικού προϋπολογισμού στο πρώτο τρίμηνο του 2012 είναι υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2011 δεδομένου ότι η θετική επίπτωση στα έσοδα που είχαν οι εισπράξεις από το ΕΕΤΗΔΕ που εισήχθη τον Οκτώβριο 2011 και η απόδοση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων υπερκάλυψαν την υστέρηση των εσόδων λόγω της λήξης της έκτακτης εισφοράς σε κερδοφόρες επιχειρήσεις που είχε επιβληθεί το 2011 και τη μείωση των εσόδων από φόρους συναλλαγών (κυρίως ΦΠΑ). Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,371 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 1,372 δισ. ευρώ. «Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων καθώς και στις εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καπνού» σημειώνει επίσης η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν στα 20,110 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,461 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (21,571 δισ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012. Το υπουργείο αποδίδει την εξέλιξη αυτή κυρίως στο σημαντικό περιορισμό των δαπανών τακτικού προϋπολογισμού (μειωμένες 999 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο) που είναι αποτέλεσμα του αυστηρού ελέγχου των πρωτογενών δαπανών ύψους 12.222 εκατ. ευρώ- 593 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα (116 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και η δαπάνη για τόκους σε καθαρή βάση (260 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από το στόχο) κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προβλέψεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επίσης περιορίστηκαν σημαντικά σε σχέση με το στόχο (950 εκατ. ευρώ) κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, φτάνοντας τα επίπεδα των 488 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού έως το Μάρτιο 2012 παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 3,597 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, γεγονός που αποτελεί αποτέλεσμα των σημαντικά υψηλότερων πληρωμών για τόκους (3,703 δισ. ευρώ) και των χαμηλότερων λοιπών δαπανών εκτός τόκων κατά 106 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.