ΣΤΟ 9,1% ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ, ΣΤΟ 165,3% ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ


Στο 9,1% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) διαμορφώθηκε το 2011 το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας, ενώ το δημόσιο χρέος έφτασε το 165,3%. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία (Eurostat), το 2010 το δημοσιονομικό έλλειμμα στην...
Ελλάδα ήταν στο 10,3% και το χρέος στο 145%. Η Ελλάδα εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο έλλειμμα μετά την Ιρλανδία (13,1%) και το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ ως ποσοστό ΑΕΠ. Τα δεδομένα προκύπτουν από την πρώτη κοινοποίηση των στοιχείων για τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ). 

Το 2009 το ελληνικό έλλειμμα ήταν στο 15,6% και το χρέος στο 129,4%. Σε υποσημείωσή της η Eurostat αναφέρει ότι  η μείωση του ελλείμματος για το 2009 και το 2010 οφείλεται κατά κύριο στον τρόπο καταγραφής ορισμένων συναλλαγών που σχετίζονται με τη στήριξη των τραπεζών, η οποία προηγουμένως διεξάγονταν με βάση τη ρευστότητα.