ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑΟι υποψήφιοι των Οικολόγων Πράσινων στην Αχαΐα:

Βέμης Εμμανουήλ
Γκίκα Αικατερίνη
Ζαφειρόπουλος Νικόλαος
Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
Ζωγόπουλος Βασίλειος
Κουμπούρας Βασίλειος
Κουνινιώτη Παναγούλα
Λέρη Ελένη
Λιανός Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Πολίτου Θηρεσία
Τζένος Νικόλαος