ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ


Οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα:

Παπανδρέου Γεώργιος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Τριανταφύλλου Αγγέλα
Κάνιστρα Μαρίλια
Λάζαρης Γεώργιος
Παπαντωνοπούλου Γεωργία
Κυριακόπουλος Γεώργιος
Ρούπας Ηρακλής - Κωνσταντίνος
Σκουρλάς Κωνσταντίνος