ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩΝ


Αλλάζει το σύστημα των αποδείξεων. Το προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να θεσπιστούν ισχυρά κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων από συγκεκριμένες κατηγορίες... 
επιτηδευματιών, όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί κ.λπ.. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται η πρόταση που προέβλεπε ότι οι αποδείξεις από τις εν λόγω κατηγορίες επαγγελματιών θα «μετρούν» εις διπλούν στην κατοχύρωση του αφορολογήτου.

1 σχόλια:

Pincodes - Titanium Comb - C.E. - T-Titsanium-Art
Our titanium plate Pincodes are one of the most titanium spork effective 3D Comb Headsets on the market. These are titanium exhaust wrap produced by our titanium ion color partners in Fusion Systems. titanium chain