Μηδενικά βήματα στην καταπολέμηση της διαφθοράς

Απογοητευτικά είναι τα συμπεράσματα από την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για τη χώρα μας στο ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς.
Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των είκοσι χωρών, οι οποίες ελάχιστα ή καθόλου συμμορφώθηκαν με τους όρους της συνθήκης του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας.Επιπλέον, οι συντάκτες της έκθεσης εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την αργοπορία της απόδοσης δικαιοσύνης στην Ελλάδα, όπως και τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την ανεξαρτησία της.Επισημαίνεται ότι το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον δεν αποτελεί δικαιολογία για την πάταξη της δωροδοκίας και σημειώνεται ότι υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση των εμπειρογνωμόνων στις απαιτούμενες πληροφορίες.