Προσφυγή για ακύρωση των πρυτανικών εκλογών στο «Καποδιστριακό»

Την ακύρωση των πρυτανικών εκλογών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ζητά από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο υποψήφιος πρύτανης Χ. Στεφανάδης και οι τρεις υποψήφιοι αντιπρυτάνεις Ε. Καραμαλέγκου, Ι.Δημητρίου και Ε.Λέκκας.
Οι προσφεύγοντες ζητούν την ακύρωση των εκλογών ως αντισυνταγματικές και παράνομες με το αιτιολογικό ότι παράνομα ψήφισαν 1.061 διοικητικοί υπάλληλοι των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με συνέπεια το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας να είναι μη νόμιμο. Επίσης, υποστηρίζουν ότι παράνομα ψήφισαν οι «αιώνιοι φοιτητές», καθώς δεν έχει γίνει εκκαθάριση των μητρώων, ενώ υπήρξε και εκπρόθεσμη οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων.