Τυχαια η ασκηση ετοιμοτητας στα παραλια μας με την Τουρκια????

Άσκηση με πολύ «ιδιαίτερο» και «ειδικό» περιεχόμενο, με την οποία το ΓΕΣ θέλει να στείλει ανάλογου ύφους και περιεχομένου μήνυμα στην «άλλη πλευρά του λόφου», εκτέλεσε με επιτυχία στη Λήμνο μεταξύ 19 και 20 Ιουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, μονάδες της 88ης Στρατιωτικής Διοίκησης (ΣΔΙ) στη Λήμνο πραγματοποίησαν ειδικές ασκήσεις "προς εκτέλεση ενεργειών και διαδικασιών έχοντας το χαρακτήρα τοπικής Δύναμης Άμεσου Επέμβασης (ΔΑΕ) Έτσι το προσωπικό που πήρε μέρος στην άσκηση εκπαιδεύτηκε στην επίτευξη μικρού χρόνου απόκρισης, εντοπισμού και επέμβασης στην περιοχή ευθύνης για την αντιμετώπιση αιφνιδιαστικής απειλής".
Ο χρόνος, ο εντοπισμός της περιοχής που έχει εμφανιστεί η απειλή και η άμεση επέμβαση για την εκδίωξη των εχθρικών τμημάτων είναι από τα κρίσιμα κομμάτια της άσκησης. Τέτοιες μονάδες όπως η συγκεκριμένη που ασκήθηκε στη Λήμνο, αποτελούν το πρώτο και ίσως κρισιμότερο εργαλείο άμεσης επέμβασης ιδιαίτερα σε ότι αφορά «σενάρια» κρίσης τύπου «Ιμίων».
Τι σημαίνουν τα παραπάνω: Κατ'αρχήν τέτοιες ασκήσεις γίνονται μάλλον σπάνια. Είναι απόλυτα "ειδικού" χαρακτήρα, αφού αφορούν πολλαπλά αντικείμενα: Από ανάπτυξη δύναμης σε βραχονησίδα και ανακατάληψής της μέχρι άμεση ενίσχυση απειλούμενης νήσου πριν η κρίση εξελιχθεί σε "θερμή". Ας πούμε ότι για κάποιους λόγους κρίθηκε σκόπιμο από το ΓΕΣ να εκτελεστεί η συγκεκριμένη άσκηση...